Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Energi by Mind Map: Energi

1. energimærke viser hvor meget strøm de bruger

2. Energi og energikilder

2.1. Energi er evnen til at udføre arbejde eller varme noget op

2.1.1. Vi bruger el tik mange ting

2.1.2. Vi bruger energi når vi ikke tænker over det

2.1.3. Vi får energi fra energikilder

2.1.3.1. nogle andre lande laver de også strøm med vandkraftværker og atomkraftværker

2.1.4. Finder ikke det strøm i naturen, som vi bruger

2.1.5. forskellige energikilder

2.1.6. Kraftværk/elværk

2.1.6.1. Ikke kun med kraftværker også med vindmøller og solceller

3. Strøm i skandinavien

3.1. Mange forskellige energier

3.2. Ingen store fjelde eller store elve

3.3. Danmark, Norge og Svergie

3.4. Når vandet løber ned fra fjeldene bliver det ledt gennem turbiner som driver en generator som laver strøm

3.5. Sverige har også atomkraftværker energien kommer ved at splitte atomkerner

3.6. Så opstår meget kraftig varme som kan få vand til at boble

3.7. dampen ledt videre til andre turbiner der driver nogle genarater

3.8. desværre er affald meget farligt pga. radioaktivitet

3.9. Danmark og Norge olie og naturgas fra Nordsøen

3.10. store rør transportere olien og natur gassen

3.11. til jylland nord for Esbjerg

3.11.1. mest kul til strøm, fra andre lande

3.12. gassen andre rør rundt i Danmark, noget af det helt til Sverige og Tyskland

3.12.1. efterhånden er vi ved at omlægge vores produktion så den i højere grad kommer fra vindmøller der ikke forurener lige så meget

3.13. Natur gassen lavet til varme

3.14. Kraftværker til forbrugerne

3.15. mellem Danmark og Sverige store ledninger under havet

4. Energi fra solen

4.1. glødene gasarter

4.2. Inde i solen hydrogen omdannet til helium

4.3. i solens indre er der 15,7 millioner grader

4.4. udsender stråler meget energi, strålerne rammer jorden og laver varme

4.5. varme strålerne fra varmen, det samme med solen og jorden

4.6. Det er solen der holder gang i vandets kredsløb.

4.6.1. når vand løber ned af et bjerg er der energi i vandet

4.7. andre energi kilder har fået deres energi fra solen

4.8. udnytter i store vandkraftværker

4.9. så starter hele processen for fra igen, det er det man kalder et kredsløb, et vandkredsløb

4.10. alle vinde opstår fordi jordens overflade ikke varmet lige meget

5. Elmer siger

5.1. Ser nærmere på en el pære til en lommelygte lille tråd

5.2. vibrer kraftigt giver lys og energi

5.3. brug for lyset men meget varmt

5.4. mellem de to huller i en stikkontakt er der 230 volt strøm

5.5. alle metaller leder strøm

5.6. sikringskab

5.7. Sikringerbrænder over hvis vi bruger for mange arparreter på samme tid.

6. Energi fra døde planter og dyr

6.1. meget energi fra planter og dyr fra millioner år siden

6.2. benzin også kaldt fossilt brændsel

6.3. kul er rester af planter for 200 millioner år siden

6.4. når vi i dag bruger kul faktisk solenergi som planter oplagrede mange mililioner år siden

6.5. olie dannet af alger og dyr

6.6. døde alger og dyr døde ikke på havbunden fordi at de blev dækket af sand og ler

6.7. dybt nede opstod et stort tryk og temperaturen steg

6.8. hvis gas og olie bliver fundet sammen ligger gasen øverst

7. kraftvarmeværker

7.1. forskellige kraftværker men de ligner meget hinanden

7.2. ikke ret lang tid at brænde det af

7.3. lidt under halvdelen af alt olie i verden

8. Olie som energikilde

8.1. Olie vigtigste energi kilde i dag

8.2. For mange lande olie vigtig del økonomi

8.3. Mange år verdens forbrug energi stigende

8.4. slutningen af 1800 Danmarkproducere strø energi forbrug steget

8.5. 1973 ændrede denne udvikling

8.6. Begrænse forbruget af olie, det var ikke nemt

8.7. kun hver anden lygtepæl måtte være tændt, og at man ikke måtte køre bil om søndag

8.8. olie kan slippe op

8.9. gode grunde til at spare

9. Alle spare på energien

9.1. spare penge og enrgien

9.2. kampanger om energi

9.3. meget dyre at købe ting med olie