Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan by Mind Map: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

1. Klimaforandringer

2. Fossile brændstoffer

2.1. Energi

2.2. Kul, gas og olie dannelse

3. Carbonskredsløb

3.1. CO2, kul og ilt

3.2. Kul og olie

4. Bærdygtig

5. Økonomi

6. Drivhuseffekt

6.1. Energiproduktion

6.2. Fotosyntese

6.2.1. O2 ilt

7. Miljø

8. Social