Kvalitetsplan FIV

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kvalitetsplan FIV by Mind Map: Kvalitetsplan FIV

1. Kvalitetsmål

2. Om dette dokumentet

3. Kvalitetsansvarlig

4. Styrende dokumentasjon

4.1. Styrende dokumenter

4.2. Byggeherre

4.3. Entreprenør

4.4. NEK

4.5. TEK

4.6. NS

5. Sluttdokumentajon

6. Revisjoner

7. Overordnet kvalitetsplan

8. Underliggende kvalitetsplaner

9. Kvalietssikring

9.1. Kvalitetsfaktorer

9.1.1. Kompetanse

10. Orgnisering

10.1. Organisjonskart

10.2. Ledelse

11. Kontroll og dokumentasjon

12. GAPA-analyser

12.1. Sikre riktig kompetanse

13. Underentreprenører

14. HMS

15. Kreativitet (Innovasjon)

16. Likviditet