Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kapitaal by Mind Map: Kapitaal

1. Verkoop

1.1. Business to consumer

1.2. Business to business

1.3. Verkoopproces

1.3.1. Concurrentieanalyse

1.3.2. Klantanalyse

1.3.3. Promotieanalyse

1.3.4. Offertetraject

1.3.5. Onderhandelingstrajecht

1.3.6. Contractfase

1.3.7. Ontvangst bestelling

1.3.8. Versturen opdrachtsbevestiging

1.3.9. Levering

1.3.10. Facturering

1.3.11. Ontvangst van betaling

2. Financien

2.1. Bank

2.2. Afschrijven

2.3. Kasstromen

2.4. Balans

3. Durfkapitalist

4. Bank

5. Crowdfunding

6. Lease

6.1. Financial lease

6.2. Operational lease

7. Aandelen

7.1. Aandelen aan toonder

7.2. Aandelen op naam

7.3. Dividend

7.3.1. Cash dividend

7.3.2. Stock dividend