Get Started. It's Free
or sign up with your email address
30Shine.com by Mind Map: 30Shine.com

1. Membership

1.1. Đăng nhập qua fb

1.2. Đăng ký qua fb

1.3. Profile cá nhân

1.3.1. Thông tin cá nhân

1.3.2. Lịch sử dùng dv

1.3.3. Các gói ưu đãi

1.3.4. Hạng tài khoản

2. Bảng giá

2.1. Shine combo

2.2. Dịch vụ khác

3. Tóc đẹp

3.1. BST kiểu tóc 2017

3.2. Tóc sao nào hợp với bạn

3.3. Tư vấn tạo kiểu tóc

4. Blog

4.1. Danh sách tin

4.2. Chi tiết tin

5. 30Shine Store

5.1. Danh sách sản phẩm

5.2. Chi tiết sản phẩm

6. Booking

7. Về 30Shine

8. 30Shine TV

8.1. 30Shine TV

8.2. Tóc đẹp

9. Tuyển dụng

10. Mua hàng

10.1. Danh sách đơn hàng

10.2. Thanh toán chi tiết

10.3. Checkout

11. Trang chủ (cân nhắc)