Luontoretki sosiaaliseen mediaan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Luontoretki sosiaaliseen mediaan by Mind Map: Luontoretki sosiaaliseen mediaan

1. Yhteydenpito kanavat

1.1. AudioBoo

1.2. YouTube

1.3. Bambuser

1.4. Viddler

1.5. 8. Vimeo

1.6. 7. Flickr

1.7. Mobileme

1.8. Picasa

1.9. 5. Twitter

1.10. 6. Qaiku

1.11. Vark

1.12. facebook

2. Ajatukset kartaksi

2.1. Mindmeister

2.2. Xmind

2.3. Bubbl.us

2.4. mindomo

2.5. mind.42

2.6. Dabbleboard

2.7. Text 2 Mind Map

2.8. WiseMapping

2.9. Ekpenso

2.10. Edistorm

2.11. Comapping

2.12. http://freenuts.com/top-10-free-online-mind-mapping-tools/

2.13. mitä etua online käsitekartoista?

3. Kirjoittamisen uudet työkalut

3.1. Blogit

3.1.1. 1. Blogger

3.1.2. 2. Posterous

3.1.3. 3. WordPress.com

3.1.4. 4. Tumblr

3.2. etherpad

3.3. Google docs

3.4. Mitä etua uusista kirjoittamisen/tuottamisen työkaluista?

4. Työalustat

4.1. Wikispace

4.2. Pedanet

4.3. PBworks

4.4. Google sites

4.5. Siteground

4.5.1. maksullinen

4.6. Zoho wiki

4.7. Miksi wiki?

4.7.1. Osallistujien kontrollointi

4.7.2. helppo tiedonjako

4.7.3. avoimuus

4.8. ning

4.8.1. maksullinen

5. Somen pedagogiset edut

5.1. F to F!

5.1.1. tehokas, älä uhohda

5.2. Tiedon muokkaamista ja jakamista

5.2.1. lainaaminen

5.2.1.1. asioita ei kannata keksiä uudestaan

5.2.2. kopiointi

5.2.2.1. pelisäännöt

5.2.3. yhdessä tuottaminen

5.2.3.1. jaettu asiantuntijuus

5.2.4. plakiointi

5.2.4.1. ongelma

5.3. avoimuus

5.3.1. kaikki voivat osallistua muokkaamiseen

5.3.2. lopputuloksen arvaamattomuus

5.4. aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen menetelmät

5.4.1. osallistumisen pakko

5.4.2. veraiskontrolli

5.4.3. ajasta ja paikasta riippumattomuus

5.5. askelittain tavoitteeseen, välitavoitteiden ja lopputuloksen reflektointi (yksin ja ryhmässä)

5.5.1. prosessi näkyväksi

5.5.2. matka on tärkeintä ei päämäärä

5.6. vertaisoppiminen, vertaistyöskentely, vertaiskontrolli

5.6.1. opettajan rooli

5.6.2. oppijan rooli

5.7. opettaja oppimisen mahdollistajana; tutorina ja mentorina

5.7.1. opettajantyön muuttuminen

5.7.2. autoriteetin muuttuminen

5.7.3. rinnalta johtaminen

5.7.4. teamiytyminen

5.8. rohkeus oppia

5.8.1. keskeneräisyyden sietäminen

5.8.2. osaamisen näkeminen

5.8.3. erehtymisten ja virheiden sietäminen

5.8.4. motivoimisen tärkeys

5.8.5. oppiminen on ilo

5.9. yhteistoiminnan pelisäännöt

5.9.1. koordinointi

5.9.1.1. ajoitus

5.9.1.2. deadline

5.9.2. työn jakaminen

5.9.3. vastuullisuuteen kasvaminen

5.9.4. nettietiketti

5.9.5. luvat, alle 18 v

5.10. - luovuus, ilmaisukeinot

6. Tiedon esittäminen

6.1. Miksi uusia esittämistyökaluja?

6.2. poverpoint+ slideshare

6.3. google

6.4. zoho show

6.5. prezi

7. arvionti