Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VARIASI by Mind Map: VARIASI

1. Kesan Faktor Genetik ke atas Variasi

1.1. PUNCA

1.1.1. Pindah silang semasa profasa I

1.1.2. Penyusunan bebas semasa metafasa I

1.1.3. Persenyawaan secara rawak

2. Kesan Faktor Persekitaraan terhadap Variasi

2.1. Nutrien

2.1.1. Manusia

2.1.1.1. Kekurangan vit D dan kalsium

2.1.1.1.1. Penyakit riket

2.1.2. Tumbuhan

2.1.2.1. Kekurangan sulfur, magnesium dan besi

2.1.2.1.1. Klorosis

2.2. Suhu

2.2.1. Tumbuhan

2.2.1.1. Boleh pengaruhi warna primrose Cina

2.3. Cahaya

2.3.1. Tumbuhan

2.3.1.1. Beberapa varieti jagung ada pigmen merah terbentuk di tempat yang terdedah kepada cahaya

2.3.2. Manusia

2.3.2.1. Kulit manusia beransur jadi gelap

2.4. pH

2.4.1. Warna bunga Hydrangea

2.4.1.1. Berubah warna ikut nilai pH tanah

3. Kepentingan

3.1. Meningkatkan kadar kejayaan pembiakan

3.2. Meningkatkan peluang untuk terus hidup

4. Fenotip = Faktor genetik + faktor persekitaran

5. Dalam Organisma

5.1. Variasi

5.1.1. Perbezaan yang wujud antara organisma hidup daripada spesies yang sama akibat daripada genotip atau persekitaran.

5.1.2. Jenis

5.1.2.1. Selanjar

5.1.2.1.1. Perbezaan yang tidak ketara

5.1.2.1.2. Lengkungan taburan normal, berbentuk loceng.

5.1.2.1.3. Contoh

5.1.2.2. Tak selanjar

5.1.2.2.1. Perbezaan adalah diskrit (jelas) dan ketara

5.1.2.2.2. Tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaraan

5.1.2.2.3. Contoh

5.1.3. Persamaan

5.1.3.1. Menunjukkan perbezaan ciri dalam kalangan individu spesies yang sama

5.1.4. Perbezaan

5.1.4.1. Variasi selanjar

5.1.4.1.1. Tidak boleh dikelaskan di dalam satu kategori yang nyata

5.1.4.1.2. Kuantitatif

5.1.4.1.3. Dikawal oleh banyak gen (poligen)

5.1.4.1.4. Dipengaruhi faktor persekitaraan

5.1.4.1.5. Taburan normal

5.1.4.2. Variasi x selanjar

5.1.4.2.1. Boleh dikelaskan dalam satu kategori yang nyata

5.1.4.2.2. Kualitatif

5.1.4.2.3. Dikawal oleh satu atau sebilangan kecil gen

5.1.4.2.4. X dipengaruhi faktor persekitaran

5.1.4.2.5. Taburan diskrit

6. Punca

6.1. Faktor Genetik

6.1.1. Pembiakan Seks

6.1.1.1. Pindah silang

6.1.1.1.1. Proses pertukaran bahagian kromatid antara kromosom homolog

6.1.1.1.2. Semasa profasa I

6.1.1.2. Penyusunan secara bebas

6.1.1.2.1. Semasa metafasa I

6.1.1.3. Persenyawaan rawak

6.1.1.3.1. Dua gamet bergabung untuk membentuk zigot

6.1.1.3.2. Jika populasi banyak individu hasil pembiakbakaan luar, jumlah variasi yang terhasil adalah tidak terhingga

6.1.2. Mutasi

6.1.2.1. Mutasi kromosom

6.1.2.1.1. Pelenyapan

6.1.2.1.2. Penyongsangan

6.1.2.1.3. Translokasi

6.1.2.1.4. Penggandaan

6.1.2.1.5. Perubahan pada struktur kromosom atau bilangan kromosom

6.1.2.1.6. TAK DISJUNGSI

6.1.2.1.7. Contoh

6.1.2.2. Mutasi gen

6.1.2.2.1. Penggandaan

6.1.2.2.2. Penambahan

6.1.2.2.3. Pelenyapan

6.1.2.2.4. Penyongsangan

6.1.2.2.5. Penggantian

6.1.2.2.6. Perubahan pada urutan bes dalam DNA

6.1.2.2.7. Contoh

6.1.3. Mutagen

6.1.3.1. Agen yang boleh menyebabkan mutasi

6.1.3.2. Individu yang bermutasi dikenali sebagai MUTAN

6.1.3.3. Jenis

6.1.3.3.1. Sinaran

6.1.3.3.2. Bahan kimia

6.2. Faktor persekitaraan

6.2.1. Nutrisi

6.2.2. Suhu

6.2.3. pH

6.2.4. Cahaya