Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Comunitat Virtual d'Aprenentatge (CVA) by Mind Map: Comunitat Virtual
d
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Comunitat Virtual d'Aprenentatge (CVA)

2. Disseny instruccional

Cognitivisme

Constructivisme

Connectivisme

Socioconstructivisme

Conductisme

3.2Dimensió pedagògica

Interfície

Eines i dispositius

Sistemes de comunicació, fòrum, xat, correu electrònic, videoconferència

Espais de treball, Google docs, Wikispaces

Dispositius de control i coordinació, tauler d'anuncis, notificació de canvis, registre d'activitats, calendari del curs

Professorat

Actitud

Formació

Experiència

Alumne

Confiança mútua

Experiència prèvia en entorns virtuals

Alfabetització digital

Participació activa

Principis metodoógics

Simplicitat

Didàctica

Dinamicitat

Llegibilitat

Interactivitat

Hipertextualitat

Flexibilitat

3.1Dimensió tècnica

persistència

transparència

seguretat

seguiment

extensibilitat

flexibilitat

espaial - temporal

Ritme d'aprenentatge

3.3Dimensió tecno- pedagògica

recursos tecnològics

recursos pedagògics

usos previstos

usos reals

5.TRIANGLE INTERACTIU

DOCENT

DISCENT

CONTINGUT

1.Anàlisi del context

objectius

experìencies prèies

recursos disponibles

4.Implementació

Interfície

New node

Recursos digitals

eines de comunicació i interacció

6.Avaluació

Objectius

Indicadors de qualitat

Diversitat