Comunitat Virtual d'Aprenentatge (CVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Comunitat Virtual d'Aprenentatge (CVA) by Mind Map: Comunitat Virtual d'Aprenentatge (CVA)

1. 2. Disseny instruccional

1.1. Cognitivisme

1.2. Constructivisme

1.3. Connectivisme

1.4. Socioconstructivisme

1.5. Conductisme

2. 3.2Dimensió pedagògica

2.1. Interfície

2.2. Eines i dispositius

2.2.1. Sistemes de comunicació

2.2.1.1. fòrum

2.2.1.2. xat

2.2.1.3. correu electrònic

2.2.1.4. videoconferència

2.2.2. Espais de treball

2.2.2.1. Google docs

2.2.2.2. Wikispaces

2.2.3. Dispositius de control i coordinació

2.2.3.1. tauler d'anuncis

2.2.3.2. notificació de canvis

2.2.3.3. registre d'activitats

2.2.3.4. calendari del curs

2.3. Professorat

2.3.1. Actitud

2.3.2. Formació

2.3.3. Experiència

2.4. Alumne

2.4.1. Confiança mútua

2.4.2. Experiència prèvia en entorns virtuals

2.4.3. Alfabetització digital

2.4.4. Participació activa

2.5. Principis metodoógics

2.5.1. Simplicitat

2.5.2. Didàctica

2.5.3. Dinamicitat

2.5.4. Llegibilitat

2.5.5. Interactivitat

2.5.6. Hipertextualitat

2.5.7. Flexibilitat

3. 3.1Dimensió tècnica

3.1. persistència

3.2. transparència

3.3. seguretat

3.4. seguiment

3.5. extensibilitat

3.6. flexibilitat

3.6.1. espaial - temporal

3.6.2. Ritme d'aprenentatge

4. 3.3Dimensió tecno- pedagògica

4.1. recursos tecnològics

4.2. recursos pedagògics

4.3. usos previstos

4.4. usos reals

5. 5.TRIANGLE INTERACTIU

5.1. DOCENT

5.2. DISCENT

5.3. CONTINGUT

6. 1.Anàlisi del context

6.1. objectius

6.2. experìencies prèies

6.3. recursos disponibles

7. 4.Implementació

7.1. Interfície

7.2. New node

7.3. Recursos digitals

7.4. eines de comunicació i interacció

8. 6.Avaluació

8.1. Objectius

8.2. Indicadors de qualitat

8.3. Diversitat