Стратегія трансформатизації освіти Фінляндії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Стратегія трансформатизації освіти Фінляндії by Mind Map: Стратегія  трансформатизації освіти  Фінляндії

1. Фази трансформатизації освіти

1.1. Оцінка реалій

1.1.1. - 30% Фінських вчителів використовують цифрові засоби комунікації на уроках; - Багато вчителів не розуміють,як технологічні інновації можуть змінити школу; - Вчителі вражають систему освіти досконалою і без використання ІКТ.

1.2. Розробка стратегічного плану та етапи його реалізації

1.2.1. • Освітня політика будуватиметься на принципі безперервного навчання протягом усього життя.

1.2.2. • Навички XXI століття почнуть розвивати ще в дошкільних установах та на етапі середньої освіти.

1.2.3. • Розвиток здатності та готовності до навчання.

1.2.4. • Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - важлива складова освіти, трудової діяльності й функціонування всього суспільства.

1.2.5. • Використання ІКТ сприятиме більш гнучкому та персоналізованому навчанню.

1.2.6. • Технології скрізь! (При організації навчального процесу в школах, та в системі підвищення кваліфікації)

1.3. Оцінка отриманих результатів

1.3.1. • Конкурентоспроможне суспільство з розвинутою сферою послуг на міжнародному рівні.

1.3.2. • Впровадження важливих реформ в організаціях та управлінських моделях.

1.3.3. •Можливість високого рівня життя.

1.3.4. • Фінляндія перетворилася з виробника й користувача інформаційно - комунікаційних технологій на світового лідера, що генерує їх розвиток і поширення.

1.3.5. • Громадський сектор і сектор бізнесу Фінляндії знаходяться серед світових лідерів у використанні інформаційно-комунікаційних технологій та застосуванні нових глобальних можливостей для бізнесу, розвиваючи при цьому інформаційне суспільство.

1.3.6. • Інформаційне суспільство Фінляндії ґрунтується на збалансованому розвитку соціального та регіонального інформаційного суспільства.

1.3.7. • Інформаційне суспільство є гнучким та орієнтованим на користувача в будь-яких щоденних ситуаціях.

2. Учасники

2.1. Уряд

2.2. Міністерство освіти

2.3. Національна рада освіти Фінляндії

2.4. Профспілкові організації

2.5. Місцеві муніципалітети

2.6. Педагоги(вихователі,вчителі)

2.7. Учні(дошкільники,суденти)

2.8. Батьки

3. Інструментарій

3.1. Повага до учнів та створення «середовища розвитку», починаючи ще з дошкільного віку.

3.2. Особливе ставлення до педагогів. Підготовка висококваліфікованих фахівців.Освіта протягом життя.

3.3. Інвестування у людський потенціал – це найкраща інвестиція.

3.4. Повноцінне матеріально-технічне забезпечення системи освіти з боку держави. Забезпечення ІКТ на всіх рівнях освіти.

3.5. Відсутність обов'язкових тестів або іспитів.

3.6. Повна довіра до шкіл і вчителів.

3.7. Забезпечення повного спектру освітніх послуг у галузі вищої освіти.

3.8. Довіра та повне покладання на професійні знання та досвід місцевих дійових осіб.

3.8.1. а) визнання професійного досвіду освітян, як підґрунтя для проведення реформ.

3.8.2. б) гарантування освітянам з боку держави зайнятості та достойної заробітної плати.

3.8.3. в) широке застосування наукових методів та залучення результатів дослідницьких програм в сфері підвищення професійної підготовки фінських освітян.

3.8.4. г) системи освіти Фінляндії стала успішною тільки за умови надання усім освітянам можливостей зберігати власну педагогічну свободу, творчість та почуття професійної відповідальності.

3.8.5. д) планування навчальних програм, навчальних матеріалів і нових методів навчання за територіальним принципом.

3.9. Політичний консенсус і концентрація політичного потенціалу задля успіху проведення освітніх реформ.

3.10. Забезпечення регіонального розвитку.

4. Джерела

4.1. Intel® Education Transformation Policy Tool

4.2. Стратегічні напрямки розвитку інформаційної політики Скандинавських країн: досвід для України.

4.3. Linden, S. & Lankinen T. (2010). National Plan for Educational Use of Information and Communications Technology.