IDENTITATEA

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDENTITATEA by Mind Map: IDENTITATEA

1. IDENTITAREAREN IKUSPEGIA

1.1. Nerabezaroa

1.1.1. trantsizio bide bat bezala

1.1.2. Krisiko etapa

1.1.2.1. Identitatea eta rolen ezarpena edo ezagutza

1.2. Bitartekariak

1.2.1. Identitateen boterea

1.3. Familia eta taldeak

1.3.1. Mugatzaileak prozesu honetan

2. IDENTITATEAREN KONTZEPTUA

2.1. Identitate narratiba

2.1.1. protagonista

2.1.1.1. Bere historia sarean kontatzen duena

2.1.1.1.1. Identitate personala

2.2. Identitatearen garapenaren prozesu baten bizi gara

2.2.1. Nerabezaroan lehenengo planoak ikusi daiteke prozusu hau.

2.3. "El yo"

2.3.1. Aurpegi asko ditu

2.3.1.1. Izan beharko ginena erreflexatzen da eta hau etengabe eraldatzen doa

2.3.1.1.1. Ez dugu pertsonalitate eraiki bat

3. IDENTITATE PERSONALA ETA KOLEKTIBOA

3.1. Kontzeptuen sailtasuna

3.1.1. "Naizena" (zer uste dut "naizela"

3.1.1.1. Aldatzen doaz

3.1.1.1.1. Inguruak, gizarteak, egoerak, motibazioak... eragiten ditu aldaketak

4. ONDORIOAK

4.1. Nerabe baten nortasuna, orain, teklatu eta pantaila baten atzean jokatzen du.

5. HARREMAN BITUALAK: PUBLIKO, PRIBATU ETA INTIMITATEA

5.1. Ni, inguratzen duenarekiko ezberdintasun bezala markatzen du.

5.2. Intimitatearen bilaketa, nerabearen arazoetako bat.

5.3. Tales de Mileto “Nosce te Ipsum”

5.4. Komunikabideak

5.5. Intimitaterako eskubidea