Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DISCUSSIÓ LINGÜISTICA by Mind Map: DISCUSSIÓ LINGÜISTICA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

DISCUSSIÓ LINGÜISTICA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

DIGLÒCIA

Externa

dues varietats d'una llengua, una per ús formal i estandard, l'altre per ús informal

Interna

coincideixen dues llengües, una d'alt prestigi, l'altre de baix prestigi

BILINGÜISME

Individual

dues llengües, passiu, parlo dues llengües però una no la utilitzo, actiu, parlo dues llengües i les utilitzo igual, instrumental, he après la segona llengüa per a l'ús laboral, integral, en el cas dels immigrans, per a integrar-se a una societat, simètric, domino igual les dues llenües en tots els àmbits, asimètric, domino una més que l'altre depenen de la situació

Territorial

comunitats lingüistiques en un país

Social

afecta a tota una societat

SITUACIONS

Diglòcia i bilingüisme

la societat sap expressar-se en dues llengües i les empren en situacions diferents

Diglòcia sense bilingüisme

dins una societat una classe social introdueix una nova llengua

Bilingüisme sense diglòcia

persones que aprenen una segona llengua per voluntat pròpia

Ni diglòcia ni bilingüisme

comunitats monolingües

CONFLICTE

sogreix quan dos sistemes lingüistics competeixen entre ells

RESPOSTA, NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA, intenta recuperar els àmbits d'ús d'una llengüa, augmentar el nombre de parlants, augmentar la freqüència d'ús, ocupar tots els àmbits d'ús, normes d'ús favorables, va lligada a procesos de la societat: polítics, econòmics, hitòrics..., inclou dos aspectes, POLÍTICA LINGÜISTICA, promou i conté l'ús d'un idioma concret, NORMATIVITZACIÓ, adaptació gràfica, lèxica i gramatical, Catalana, Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans