Biyoloji Biliminin Alt Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyoloji Biliminin Alt Dalları by Mind Map: Biyoloji Biliminin Alt Dalları

1. Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

2. Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

3. Histoloji: Dokuları inceleyen bilim dalıdır.

4. Taksanomi(Sistematik): Canlıların benzerliklerine ve akrabalık derecelerini göre sınıflandırarak inceleyen bilim dalıdır.

5. Mikrobiyoloji: Gözle görünmeyen mikroskobik canlıları inceleyen bilim dalıdır.

6. Morfoloji: Canlıların dış yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

7. Sitoloji: Hücre bilimi. Hücrenin yapı ,görev ve çoğalma ile ilgili özelliklerini inceler.

8. Ekoloji: Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

9. İmmünoloji: Vücudun hastalıklara ve yabancı maddelere karşı verdiği tepki ve direnci araştırır.

10. Moleküler Biyoloji: Bütün canlıların yapı ve yaşama biçimlerini moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.