Get Started. It's Free
or sign up with your email address
polygoner by Mind Map: polygoner

1. Man kan se at det er en cirkel når den ikke har nogle kanter

2. 4-kanter

3. 3-kanter

4. trapez

5. parallelogram

6. cirkel

7. en cirkel har en radius og en diameter

8. radius er det der er far cirklens centrum og ud til kanten af cirklen

9. diameter er den der går hele vejen igennem cirklen

10. du kan se på en 3-kant fordi den har 3 kanter

11. der findes en spidsvinklet, retvinklet og en stumpvinklet 3-kant

12. der er er og så noget der hedder en ligebenet 3-kant og ligsiddet 3-kant

13. Der findes regulære det er en figur der har ens vinkler og er lig siddet der er ogs iregulære figure det er en firgur der ikke har samme vinkler eller lig lange side

14. en trekant er 180 grader i alt

15. r : radius d: diameter c : centrum A: areal O: omkreds A=Pi*r*r O= 2 * Pi *r O= Pi * d

16. cirkel med radius diameter centrum

17. diameter