Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

asamblea 19M by Mind Map: asamblea 19M
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

asamblea 19M

Licencia Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  

seguir decisións madrid?

cousas distintas en vigo

apoiar madrid

debatir puntos madrid

non a privilexios políticos, salariais, inmunidad

declaración patrimonio cargos públicos

eliminar cargos libre asignación

reducción de xornada para promo de empleo

(...non se pode falar de propostas concretas)

facendo ahora

prever accións futuras

xogar do mesmo xeito: legalmente

accións a tomar

reparto de panfletos en oficiñas desemprego

organizar posible manifestación sábado

crear un buzón de suxestións

interrumpir oficiñas bancos

mala idea molestar

informar máis sobre a actual lei electoral

ideas

obxectivo: intentar aunar máis xente á causa (conciencia colectiva)

lei electoral

xa hai info, pero a xente non sabe

a xente precisa desta información

charlas explicativas en praza, sistema D'Hont e reparto, causas financieiras da crise

asamblea: non levar propostas concretas

rexeneración sistema base

discutir idade xubilación

intentar levar o poder ó pobo

usar novas tecnoloxías

iniciativas lexislativas populares

listas abertas contra disciplina partidos

creación de manifiesto ético de riqueza

evitar que o poder sexa das fortunas

mellor reparto e menos acumulación

eliminar parásitos sociais

facilitar entrada partidos minoritarios

evitar bipartidismo

máis voces para representar a todos

reflexións

o sistema está feito para non poder cambiarlo

esto ya se sabíais iba a pasar