Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

asamblea 19M by Mind Map: asamblea 19M
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

asamblea 19M

Licencia Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  

seguir decisións madrid?

cousas distintas en vigo

debatir puntos madrid

facendo ahora

accións a tomar

reparto de panfletos en oficiñas desemprego

organizar posible manifestación sábado

crear un buzón de suxestións

interrumpir oficiñas bancos

informar máis sobre a actual lei electoral

ideas

obxectivo: intentar aunar máis xente á causa (conciencia colectiva)

lei electoral

asamblea: non levar propostas concretas

intentar levar o poder ó pobo

creación de manifiesto ético de riqueza

eliminar parásitos sociais

facilitar entrada partidos minoritarios

reflexións

o sistema está feito para non poder cambiarlo

esto ya se sabíais iba a pasar