Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILAR by Mind Map: CANLILAR

1. PROKARYOTLAR

1.1. BAKTERİLER

1.1.1. Şekillerine Göre

1.1.1.1. Yuvarlak

1.1.1.2. Virgül

1.1.1.3. Spiral

1.1.1.4. Çubuksu

1.1.2. Oksijen İhtiyaçlarına Göre

1.1.2.1. Aneorabik

1.1.2.2. Fakültatif

1.1.2.3. Aerobik

1.1.3. Beslenmelerine Göre

1.1.3.1. Ototrof

1.1.3.2. Heterotrof

1.1.4. Boyanmalarına Göre

1.1.4.1. Gram +

1.1.4.2. Gram -

1.2. ARKELER

1.2.1. Metanojenler

1.2.2. Halofiller

1.2.3. Termofiller

2. ÖKARYOTLAR

2.1. PROTİSTA ALEMİ

2.1.1. Cıvık Mantarlar

2.1.2. Kamçılar

2.1.3. Sporlular

2.1.4. Algler

2.1.5. Yalancı Ayaklılar

2.1.6. Silliler

2.2. MANTARLAR ALEMİ

2.2.1. Maya Mantarı

2.2.2. Küf Mantarı

2.2.3. Şapkalı Mantar

2.3. BİTKİLER ALEMİ

2.3.1. Çiçekli Bitkiler

2.3.1.1. Açık Tohumlular

2.3.1.2. Kapalı Tohumlular

2.3.1.2.1. Tek Çenekli

2.3.1.2.2. Çift Çenekli

2.3.2. Çiçeksiz Bitkiler

2.3.2.1. Damarsız Bitkiler

2.3.2.2. Damarlı Bitkiler

2.4. HAYVANLAR ALEMİ

2.4.1. Omurgasızlar

2.4.1.1. Süngerler

2.4.1.2. Sölenterler

2.4.1.3. Solucanlar

2.4.1.4. Derisidikenliler

2.4.1.5. Eklembacaklılar

2.4.2. Omurgalılar

2.4.2.1. Balıklar

2.4.2.2. Kurbağalar

2.4.2.3. Sürüngenler

2.4.2.4. Kuşlar

2.4.2.5. Memeliler