Figurat letrare

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Figurat letrare by Mind Map: Figurat letrare

1. Figurat e tingullit

1.1. Pyetja retorike,aliteracioni,onomatopeja

2. Figurat e kuptimit

2.1. Krahasimi,personifikimi,antiteza,kontrasti

3. Figurat e fjaleve dhe shprehjeve

3.1. Metafora,epiteti,metonomia

4. Figurat e sintakses

4.1. Elipsa,asindeti,inversioni