Literatúra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Literatúra by Mind Map: Literatúra

1. Matičné obdobie

1.1. Ľudovít Kubáni

1.1.1. Mendík

1.1.2. Slzy osudu

1.1.3. Valgatha

1.2. Gustáv Kazimír - Zechender Laskomenský

1.2.1. Prvý tanec

1.2.2. Vlastný životopis

1.3. Ján Palárik

1.3.1. Zmierenie alebo dobrodružstvi pri ožinkoch

1.3.2. Drotár

1.3.3. Inkognito

1.4. Jonáš Záborský

1.4.1. Dva dni v Chujave

2. Realizmus

2.1. Svetový

2.1.1. Charlies Dickens

2.1.1.1. Pamiatka klubu Pickwickovcov

2.1.1.2. Oliver Twist

2.1.2. Honoré de Balzac

2.1.2.1. Otec Goriot

2.1.3. Nikolaj Vasilievič Gogoľ

2.1.3.1. Mŕtve duše

2.1.4. Fiodor Sergejevič Dostojevskij

2.1.4.1. Zločin a trest

2.2. Slovenský

2.2.1. Svetozár Hurban Vajanský

2.2.1.1. Suchá ratolesť

2.2.2. P. O. Hviezdoslav

2.2.2.1. 8lyrických cyklov

2.2.2.1.1. 1.Sonety

2.2.2.1.2. 2.Letorosty

2.2.2.1.3. 3.Žalmy a hymny

2.2.2.1.4. 4.cyklus Prechádzka jarom

2.2.2.1.5. 5.Prechádzky letom

2.2.2.1.6. 6.Stesky

2.2.2.1.7. 7.Dozvuky

2.2.2.1.8. 8.Kvavé sonety

2.2.2.2. Herodes a Herodia

2.2.2.3. Ežo Vlkolinský

2.2.2.4. Gábor Vlkolinský

2.2.2.5. Hájnikova žena

2.2.3. Martin Kukučín

2.2.3.1. Rysavá jalovica

2.2.3.2. Keď báčik z Chochoľova umrie

2.2.3.3. Neprebudený

2.2.4. J.G.Tajovský

2.2.4.1. Statky zmätky

2.2.4.2. Mamka Pôstková

2.2.4.3. Maco Mlieč

2.2.5. Božena Slančíková Timrava

2.2.5.1. Ťapákovci

2.2.5.2. Hrdinovia

3. Literárna moderna

3.1. Svetová

3.1.1. Charles Baudelaire

3.1.1.1. Kvety zla

3.1.1.1.1. Albatros

3.1.1.2. Mrcina

3.2. Slovenská

3.2.1. Ivan Krasko

3.2.1.1. Nox et solitudo

3.2.1.1.1. Vesper dominance

3.2.1.1.2. Balada o jednej milej

3.2.1.1.3. Topole

3.2.1.2. Verše

3.2.1.2.1. Otrok

3.2.1.2.2. Otcova roľa

3.2.2. Janko Jesenský

3.2.2.1. Pani Rafiková

3.2.2.2. Slnečný kúpeľ

3.2.2.3. Malomestské rozprávky

4. NEZARADENÉ

4.1. Katel Čapek

4.1.1. Matka

4.1.2. Bíla nemoc

5. Medzivojnová tvorba

5.1. Stratená generácia

5.1.1. Ernest Hemingway

5.1.1.1. Starec a more

5.1.1.2. Komu zvonia do hrobu

5.1.1.3. Zbohom zbraniam

5.1.2. Erick Maria Remarque

5.1.2.1. Na západe nič nového

5.1.2.2. Traja kamaráti

5.1.3. Romain Rolland

5.1.3.1. Peter a Lucia

5.2. Slovenská medzivojnová poézia

5.2.1. Vitalizmus

5.2.1.1. Ján Smrek

5.2.1.1.1. Básnik a žena

5.2.1.1.2. Cválajúce dni

5.2.2. Neosymbolizmus

5.2.2.1. Emil Boleslav Lukáč

5.2.2.1.1. Dunaj a Seina

5.2.2.1.2. O láske neláskavej

5.2.2.1.3. Moloch

5.2.3. Ľavicovo orientovaná avantgarda

5.2.3.1. Ľadislav Novomeský

5.2.3.1.1. Nedeľa

5.2.3.1.2. Romboid

5.2.3.1.3. Svätý za dedinou

5.2.3.1.4. Pašovanou ceruzkou

5.2.4. Katolícka moderna

5.2.4.1. Rudolf Dilong

5.2.4.1.1. Honolulu, pieseň labute

5.2.5. Nadrealizmus

5.2.5.1. Rudolf Fábry

5.2.5.1.1. Uťaté ruky

5.2.5.1.2. Ja je niekto iný

5.3. Slovenská medzivojnová próza

5.3.1. Kritický realizmus

5.3.1.1. Ladislav Nádaši Jége

5.3.1.1.1. Adam Šangala

5.3.1.1.2. Svätopluk

5.3.2. Snaha o experimentovanie

5.3.2.1. Jozef Cíger Hronský

5.3.2.1.1. Jozef Mak

5.3.2.2. Milo Urban

5.3.2.2.1. Jašek Kutliak spod Bučinky

5.3.2.2.2. Staroba

5.3.2.2.3. Živí bič

5.3.3. Lyrizovaná próza

5.3.3.1. Matrita Figuly

5.3.3.1.1. Tri Gaštanové kone

5.3.3.2. Dorboslav Chrobák

5.3.3.2.1. Drak sa vracia

5.3.3.3. František Švantner

5.3.3.3.1. Nevesta Hôľ

5.4. Dráma medzi dvoma svetovými vojnami

5.4.1. Ivan Stodola

5.4.1.1. Jožko Púčik a jeho kariéra

5.4.1.2. Bačova žena

5.4.2. Július Barč-Ivan

5.4.2.1. Matka

5.4.3. Jaroslav Hašek

5.4.3.1. Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej valky

6. Slovenská protivojnová liretatúra

6.1. Vladimír Mináč

6.1.1. Generácia

6.1.1.1. 1. Dlhý čas čakania

6.1.1.2. 2. Živí a mŕtvi

6.1.1.3. 3. Zvony zvonia na deň

6.2. Rudolf Jašík

6.2.1. Námestie sv. Alžbety

6.3. Alfonz Bednár

6.3.1. Sklaný vrch

6.3.2. Kolíska

7. Literatúra po 2. svetovej vojne

7.1. Literatúra s reálnym pohľadom na svet

7.1.1. Alexander Solženicin

7.1.1.1. Súostrovie Gulág

7.1.1.2. Jeden den Ivana Denisoviča

7.1.2. Boris Pasternak

7.1.2.1. Doktor Živago

7.2. Existencializmus

7.2.1. Jean Paul Sartre

7.2.1.1. Múr

7.2.1.1.1. Múr

7.2.2. Albert Camus

7.2.2.1. Mor

7.3. Neorealizmus

7.3.1. Alberto Moravia

7.3.1.1. Rimanka

7.3.1.2. Vrchárka

7.3.2. Pier Paolo Pasolini

7.3.2.1. Búrlivý život

7.4. Absurdná dráma

7.4.1. Samuel Beckett

7.4.1.1. Čakanie na Godota

7.5. Epické divadlo

7.5.1. Bertolt Brecht

7.5.1.1. Žobrácka opera

7.5.1.2. Matka Guráž a jej deti

7.6. Beat Generation

7.7. Próza po roku 1945

7.7.1. Antoine de Saint-Exupéry

7.7.1.1. Malý princ

7.7.2. David Jarome Salinger

7.7.2.1. Kto chytá v žite

7.7.3. John Steibeck

7.7.3.1. Zlatý kalich

7.8. Slovenská próza

7.8.1. František Hečko

7.8.1.1. Červené víno

7.8.2. Dominik Tatarka

7.8.2.1. Démon súhlasu

7.8.2.2. Prútené kreslá

7.8.3. Ladislav Ťažký

7.8.3.1. Pivnica plná vlkov

7.8.4. Ladislav Mňačko

7.8.4.1. Smrť sa volá Engelchen

7.8.4.2. Ako chutí moc

7.9. Slovenská poézia

7.9.1. Ján Kostra

7.9.1.1. Ave Eva

7.9.1.2. Moja rodná

7.9.2. Pavol Horov

7.9.2.1. Vysoké letné nebe

7.9.2.2. Nioba matka naša

7.9.3. Vojtech Mihálik

7.9.3.1. Plebejská košeľa

7.9.3.2. Vzbúrený Jób

7.9.3.2.1. Jób

7.9.4. Milan Rúfus

7.9.4.1. Chlapec maľuje dúhu

7.9.4.1.1. Chlapec

7.9.4.1.2. Kontemplácia

7.9.4.2. Až dozrieme

7.9.4.2.1. Ľudstvo

7.9.4.3. Zvony

7.9.4.3.1. Zvony detstva

7.9.4.4. Modlitbičky

7.9.5. Miroslav Válek

7.9.5.1. Dotiky

7.9.5.1.1. Jablko

7.9.5.2. Príťažlivosť

7.9.5.2.1. Domov sú ruky na ktorých smieš plakať

7.9.5.3. Nepokoj

7.9.5.4. Milovanie v husej koži

7.10. Povojnová dráma

7.10.1. Peter Karvaš

7.10.1.1. Veľká parochňa

7.10.1.2. Polnočná omša

7.10.2. Štefan Králik

7.10.2.1. Posledná prekážka

7.10.2.2. Svätá Barbora

7.10.3. Ivan Bukovčan

7.10.3.1. Pštrosí večierok

7.10.3.2. Kým kohút nezaspieva

8. Malé javiskové formy

8.1. Stanislav Štepka

8.1.1. Jááánošííík

8.1.2. Pavilón B

8.1.3. Dedinský sen

8.1.4. Láska nie

8.2. Milan Lasica, Július Satinský

8.2.1. Nikto nie je za dverami

8.2.2. Niekto je za dverami

8.2.3. Nečakanie na Godota

8.2.4. Náš priateľ René

9. Klasicizmus

9.1. Ján Kollár

9.1.1. Slávy dcéra

9.1.1.1. 0. Predspev

9.1.1.2. 1. Spev – Sála

9.1.1.3. 2. Spev - Labe, Rén, Vltava

9.1.1.4. 3. Spev – Dunaj

9.1.1.5. 4. Spev – Léthe (slovanské nebo)

9.1.1.6. 5. Spev – Acheron (slovanské peklo)

9.2. Ján Hollý

9.2.1. Cyrilo-Metodiáda

9.2.2. Sláv

9.2.3. Selanky

9.2.4. Žalospevy

9.2.5. Svätopluk

10. Romantizmus

10.1. Nemecká literatúra

10.1.1. Johan Wolfgang Goethe

10.2. Anglická literatúra

10.2.1. George Gordon Biron

10.2.1.1. Childe, Horaldova púť

10.2.1.2. Don Juan

10.2.1.3. Chillonský väzeň

10.2.2. Percy Busshe Sheney

10.2.2.1. Odpútaný Prometeus

10.3. Ruská literatúra

10.3.1. Alexander Sergejevič Puškin

10.3.1.1. Kaukazský zajatec

10.3.1.2. Cigáni

10.3.1.3. Na Sibír

10.4. Francúzska literatúra

10.4.1. Jean Jacques

10.4.1.1. Rozprava o nerovnosti

10.4.1.2. Emil alebo o výchove

10.4.1.3. Júlia alebo nová Heliosa

10.4.2. Viktor Hugo

10.4.2.1. Kontemplácie

10.4.2.2. Legenda vekov

10.4.2.3. Chrám matky božej v Paríži

10.4.2.4. Bedári

10.5. Slovenská literatúra

10.5.1. Andrej Sládkovič

10.5.1.1. Detvan

10.5.1.2. Marína

10.5.2. Janko Kráľ

10.5.2.1. Zakliata panna vo Váhu

10.5.3. Ján Botto

10.5.3.1. Smrť Jánošíkova

10.5.3.1.1. 0. Predspev

10.5.3.1.2. 1. Spev

10.5.3.1.3. 2. Spev

10.5.3.1.4. 3. Spev

10.5.3.1.5. 4. Spev

10.5.3.1.6. 5. Spev

10.5.3.1.7. 6. Spev

10.5.3.1.8. 7. Spev

10.5.3.1.9. 8. Spev

10.5.3.1.10. 9. Spev

10.5.4. Ján Chalupka

10.5.4.1. Mor ho!

10.5.4.2. Kocúrkovo

10.5.5. Ján Kalinčiak

10.5.5.1. Reštaurácia

11. Barok

11.1. Talianska literatúra

11.1.1. Torquato Tasso

11.1.1.1. Oslobodený Jeruzalem

11.2. Anglická literatura

11.2.1. John Milton

11.2.1.1. Stratený raj

11.2.1.2. Raj znova nájdený

11.3. Španielska literatúra:

11.3.1. Luis de Góngora

11.4. Slovenská literatúra

11.4.1. Hugolín Gavlovič

11.4.1.1. Valašská škola mravúv stodola

12. Humanizmus a renesancia

12.1. Slovenská literatúra

12.1.1. Matej Korvín

12.1.2. Ján Jesenius

12.1.3. M. Rakovský

12.1.3.1. Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčina prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

12.1.4. Štefan Ferdinand Selecký

12.1.4.1. Obraz panej krásnej, perem maluvaný, ktorá má v Trnave svoje prebývaní

12.2. Talianska literatura

12.2.1. Dante Alighieri

12.2.1.1. Božská komédia

12.2.2. Giovanni Boccaccio

12.2.2.1. Dekameron

12.2.3. Francesco Petrarca

12.2.3.1. Sonety pre Lauru

12.2.4. Franҫois Villon

12.2.4.1. Malý testament

12.2.4.2. Veľký testament

12.2.5. Franҫois Rabelais

12.2.5.1. Putovanie obrov

12.3. Španielska literatura

12.3.1. Miquel de Servantes Savedra

12.3.1.1. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mondra

12.4. Anglicka literatúra

12.4.1. Wiliam Shakespeare

12.4.1.1. Veselé panie z Windsoru

12.4.1.2. Rómeo a Júlia

12.4.1.3. Hamlet

12.4.1.4. Richard III

12.4.1.5. Henrich VI

13. Stredoveká liretatúra

13.1. 1. Náboženská

13.2. 2. Svetská

13.2.1. Pieseň o Rolandovi

14. Antická literatúra

14.1. Grécka

14.1.1. Homér

14.1.1.1. Ilias

14.1.1.2. Odysea

14.1.2. Sofokles

14.1.2.1. Antigona

14.2. Rímska

14.2.1. Ovídius

14.2.1.1. Metamorfózy

15. Štart