Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Literatúra by Mind Map: Literatúra

1. Matičné obdobie

1.1. Ľudovít Kubáni

1.1.1. Mendík

1.1.2. Slzy osudu

1.1.3. Valgatha

1.2. Gustáv Kazimír - Zechender Laskomenský

1.2.1. Prvý tanec

1.2.2. Vlastný životopis

1.3. Ján Palárik

1.3.1. Zmierenie alebo dobrodružstvi pri ožinkoch

1.3.2. Drotár

1.3.3. Inkognito

1.4. Jonáš Záborský

1.4.1. Dva dni v Chujave

2. Realizmus

2.1. Svetový

2.1.1. Charlies Dickens

2.1.1.1. Pamiatka klubu Pickwickovcov

2.1.1.2. Oliver Twist

2.1.2. Honoré de Balzac

2.1.2.1. Otec Goriot

2.1.3. Nikolaj Vasilievič Gogoľ

2.1.3.1. Mŕtve duše

2.1.4. Fiodor Sergejevič Dostojevskij

2.1.4.1. Zločin a trest

2.2. Slovenský

2.2.1. Svetozár Hurban Vajanský

2.2.1.1. Suchá ratolesť

2.2.2. P. O. Hviezdoslav

2.2.2.1. 8lyrických cyklov

2.2.2.1.1. 1.Sonety

2.2.2.1.2. 2.Letorosty

2.2.2.1.3. 3.Žalmy a hymny

2.2.2.1.4. 4.cyklus Prechádzka jarom

2.2.2.1.5. 5.Prechádzky letom

2.2.2.1.6. 6.Stesky

2.2.2.1.7. 7.Dozvuky

2.2.2.1.8. 8.Kvavé sonety

2.2.2.2. Herodes a Herodia

2.2.2.3. Ežo Vlkolinský

2.2.2.4. Gábor Vlkolinský

2.2.2.5. Hájnikova žena

2.2.3. Martin Kukučín

2.2.3.1. Rysavá jalovica

2.2.3.2. Keď báčik z Chochoľova umrie

2.2.3.3. Neprebudený

2.2.4. J.G.Tajovský

2.2.4.1. Statky zmätky

2.2.4.2. Mamka Pôstková

2.2.4.3. Maco Mlieč

2.2.5. Božena Slančíková Timrava

2.2.5.1. Ťapákovci

2.2.5.2. Hrdinovia

3. NEZARADENÉ

3.1. Katel Čapek

3.1.1. Matka

3.1.2. Bíla nemoc

4. Klasicizmus

4.1. Ján Kollár

4.1.1. Slávy dcéra

4.1.1.1. 0. Predspev

4.1.1.2. 1. Spev – Sála

4.1.1.3. 2. Spev - Labe, Rén, Vltava

4.1.1.4. 3. Spev – Dunaj

4.1.1.5. 4. Spev – Léthe (slovanské nebo)

4.1.1.6. 5. Spev – Acheron (slovanské peklo)

4.2. Ján Hollý

4.2.1. Cyrilo-Metodiáda

4.2.2. Sláv

4.2.3. Selanky

4.2.4. Žalospevy

4.2.5. Svätopluk

5. Romantizmus

5.1. Nemecká literatúra

5.1.1. Johan Wolfgang Goethe

5.2. Anglická literatúra

5.2.1. George Gordon Biron

5.2.1.1. Childe, Horaldova púť

5.2.1.2. Don Juan

5.2.1.3. Chillonský väzeň

5.2.2. Percy Busshe Sheney

5.2.2.1. Odpútaný Prometeus

5.3. Ruská literatúra

5.3.1. Alexander Sergejevič Puškin

5.3.1.1. Kaukazský zajatec

5.3.1.2. Cigáni

5.3.1.3. Na Sibír

5.4. Francúzska literatúra

5.4.1. Jean Jacques

5.4.1.1. Rozprava o nerovnosti

5.4.1.2. Emil alebo o výchove

5.4.1.3. Júlia alebo nová Heliosa

5.4.2. Viktor Hugo

5.4.2.1. Kontemplácie

5.4.2.2. Legenda vekov

5.4.2.3. Chrám matky božej v Paríži

5.4.2.4. Bedári

5.5. Slovenská literatúra

5.5.1. Andrej Sládkovič

5.5.1.1. Detvan

5.5.1.2. Marína

5.5.2. Janko Kráľ

5.5.2.1. Zakliata panna vo Váhu

5.5.3. Ján Botto

5.5.3.1. Smrť Jánošíkova

5.5.3.1.1. 0. Predspev

5.5.3.1.2. 1. Spev

5.5.3.1.3. 2. Spev

5.5.3.1.4. 3. Spev

5.5.3.1.5. 4. Spev

5.5.3.1.6. 5. Spev

5.5.3.1.7. 6. Spev

5.5.3.1.8. 7. Spev

5.5.3.1.9. 8. Spev

5.5.3.1.10. 9. Spev

5.5.4. Ján Chalupka

5.5.4.1. Mor ho!

5.5.4.2. Kocúrkovo

5.5.5. Ján Kalinčiak

5.5.5.1. Reštaurácia

6. Barok

6.1. Talianska literatúra

6.1.1. Torquato Tasso

6.1.1.1. Oslobodený Jeruzalem

6.2. Anglická literatura

6.2.1. John Milton

6.2.1.1. Stratený raj

6.2.1.2. Raj znova nájdený

6.3. Španielska literatúra:

6.3.1. Luis de Góngora

6.4. Slovenská literatúra

6.4.1. Hugolín Gavlovič

6.4.1.1. Valašská škola mravúv stodola

7. Humanizmus a renesancia

7.1. Slovenská literatúra

7.1.1. Matej Korvín

7.1.2. Ján Jesenius

7.1.3. M. Rakovský

7.1.3.1. Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčina prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

7.1.4. Štefan Ferdinand Selecký

7.1.4.1. Obraz panej krásnej, perem maluvaný, ktorá má v Trnave svoje prebývaní

7.2. Talianska literatura

7.2.1. Dante Alighieri

7.2.1.1. Božská komédia

7.2.2. Giovanni Boccaccio

7.2.2.1. Dekameron

7.2.3. Francesco Petrarca

7.2.3.1. Sonety pre Lauru

7.2.4. Franҫois Villon

7.2.4.1. Malý testament

7.2.4.2. Veľký testament

7.2.5. Franҫois Rabelais

7.2.5.1. Putovanie obrov

7.3. Španielska literatura

7.3.1. Miquel de Servantes Savedra

7.3.1.1. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mondra

7.4. Anglicka literatúra

7.4.1. Wiliam Shakespeare

7.4.1.1. Veselé panie z Windsoru

7.4.1.2. Rómeo a Júlia

7.4.1.3. Hamlet

7.4.1.4. Richard III

7.4.1.5. Henrich VI

8. Stredoveká liretatúra

8.1. 1. Náboženská

8.2. 2. Svetská

8.2.1. Pieseň o Rolandovi

9. Antická literatúra

9.1. Grécka

9.1.1. Homér

9.1.1.1. Ilias

9.1.1.2. Odysea

9.1.2. Sofokles

9.1.2.1. Antigona

9.2. Rímska

9.2.1. Ovídius

9.2.1.1. Metamorfózy

10. Štart

11. Literárna moderna

11.1. Svetová

11.1.1. Charles Baudelaire

11.1.1.1. Kvety zla

11.1.1.1.1. Albatros

11.1.1.2. Mrcina

11.2. Slovenská

11.2.1. Ivan Krasko

11.2.1.1. Nox et solitudo

11.2.1.1.1. Vesper dominance

11.2.1.1.2. Balada o jednej milej

11.2.1.1.3. Topole

11.2.1.2. Verše

11.2.1.2.1. Otrok

11.2.1.2.2. Otcova roľa

11.2.2. Janko Jesenský

11.2.2.1. Pani Rafiková

11.2.2.2. Slnečný kúpeľ

11.2.2.3. Malomestské rozprávky

12. Medzivojnová tvorba

12.1. Stratená generácia

12.1.1. Ernest Hemingway

12.1.1.1. Starec a more

12.1.1.2. Komu zvonia do hrobu

12.1.1.3. Zbohom zbraniam

12.1.2. Erick Maria Remarque

12.1.2.1. Na západe nič nového

12.1.2.2. Traja kamaráti

12.1.3. Romain Rolland

12.1.3.1. Peter a Lucia

12.2. Slovenská medzivojnová poézia

12.2.1. Vitalizmus

12.2.1.1. Ján Smrek

12.2.1.1.1. Básnik a žena

12.2.1.1.2. Cválajúce dni

12.2.2. Neosymbolizmus

12.2.2.1. Emil Boleslav Lukáč

12.2.2.1.1. Dunaj a Seina

12.2.2.1.2. O láske neláskavej

12.2.2.1.3. Moloch

12.2.3. Ľavicovo orientovaná avantgarda

12.2.3.1. Ľadislav Novomeský

12.2.3.1.1. Nedeľa

12.2.3.1.2. Romboid

12.2.3.1.3. Svätý za dedinou

12.2.3.1.4. Pašovanou ceruzkou

12.2.4. Katolícka moderna

12.2.4.1. Rudolf Dilong

12.2.4.1.1. Honolulu, pieseň labute

12.2.5. Nadrealizmus

12.2.5.1. Rudolf Fábry

12.2.5.1.1. Uťaté ruky

12.2.5.1.2. Ja je niekto iný

12.3. Slovenská medzivojnová próza

12.3.1. Kritický realizmus

12.3.1.1. Ladislav Nádaši Jége

12.3.1.1.1. Adam Šangala

12.3.1.1.2. Svätopluk

12.3.2. Snaha o experimentovanie

12.3.2.1. Jozef Cíger Hronský

12.3.2.1.1. Jozef Mak

12.3.2.2. Milo Urban

12.3.2.2.1. Jašek Kutliak spod Bučinky

12.3.2.2.2. Staroba

12.3.2.2.3. Živí bič

12.3.3. Lyrizovaná próza

12.3.3.1. Matrita Figuly

12.3.3.1.1. Tri Gaštanové kone

12.3.3.2. Dorboslav Chrobák

12.3.3.2.1. Drak sa vracia

12.3.3.3. František Švantner

12.3.3.3.1. Nevesta Hôľ

12.4. Dráma medzi dvoma svetovými vojnami

12.4.1. Ivan Stodola

12.4.1.1. Jožko Púčik a jeho kariéra

12.4.1.2. Bačova žena

12.4.2. Július Barč-Ivan

12.4.2.1. Matka

12.4.3. Jaroslav Hašek

12.4.3.1. Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej valky

13. Slovenská protivojnová liretatúra

13.1. Vladimír Mináč

13.1.1. Generácia

13.1.1.1. 1. Dlhý čas čakania

13.1.1.2. 2. Živí a mŕtvi

13.1.1.3. 3. Zvony zvonia na deň

13.2. Rudolf Jašík

13.2.1. Námestie sv. Alžbety

13.3. Alfonz Bednár

13.3.1. Sklaný vrch

13.3.2. Kolíska

14. Literatúra po 2. svetovej vojne

14.1. Literatúra s reálnym pohľadom na svet

14.1.1. Alexander Solženicin

14.1.1.1. Súostrovie Gulág

14.1.1.2. Jeden den Ivana Denisoviča

14.1.2. Boris Pasternak

14.1.2.1. Doktor Živago

14.2. Existencializmus

14.2.1. Jean Paul Sartre

14.2.1.1. Múr

14.2.1.1.1. Múr

14.2.2. Albert Camus

14.2.2.1. Mor

14.3. Neorealizmus

14.3.1. Alberto Moravia

14.3.1.1. Rimanka

14.3.1.2. Vrchárka

14.3.2. Pier Paolo Pasolini

14.3.2.1. Búrlivý život

14.4. Absurdná dráma

14.4.1. Samuel Beckett

14.4.1.1. Čakanie na Godota

14.5. Epické divadlo

14.5.1. Bertolt Brecht

14.5.1.1. Žobrácka opera

14.5.1.2. Matka Guráž a jej deti

14.6. Beat Generation

14.7. Próza po roku 1945

14.7.1. Antoine de Saint-Exupéry

14.7.1.1. Malý princ

14.7.2. David Jarome Salinger

14.7.2.1. Kto chytá v žite

14.7.3. John Steibeck

14.7.3.1. Zlatý kalich

14.8. Slovenská próza

14.8.1. František Hečko

14.8.1.1. Červené víno

14.8.2. Dominik Tatarka

14.8.2.1. Démon súhlasu

14.8.2.2. Prútené kreslá

14.8.3. Ladislav Ťažký

14.8.3.1. Pivnica plná vlkov

14.8.4. Ladislav Mňačko

14.8.4.1. Smrť sa volá Engelchen

14.8.4.2. Ako chutí moc

14.9. Slovenská poézia

14.9.1. Ján Kostra

14.9.1.1. Ave Eva

14.9.1.2. Moja rodná

14.9.2. Pavol Horov

14.9.2.1. Vysoké letné nebe

14.9.2.2. Nioba matka naša

14.9.3. Vojtech Mihálik

14.9.3.1. Plebejská košeľa

14.9.3.2. Vzbúrený Jób

14.9.3.2.1. Jób

14.9.4. Milan Rúfus

14.9.4.1. Chlapec maľuje dúhu

14.9.4.1.1. Chlapec

14.9.4.1.2. Kontemplácia

14.9.4.2. Až dozrieme

14.9.4.2.1. Ľudstvo

14.9.4.3. Zvony

14.9.4.3.1. Zvony detstva

14.9.4.4. Modlitbičky

14.9.5. Miroslav Válek

14.9.5.1. Dotiky

14.9.5.1.1. Jablko

14.9.5.2. Príťažlivosť

14.9.5.2.1. Domov sú ruky na ktorých smieš plakať

14.9.5.3. Nepokoj

14.9.5.4. Milovanie v husej koži

14.10. Povojnová dráma

14.10.1. Peter Karvaš

14.10.1.1. Veľká parochňa

14.10.1.2. Polnočná omša

14.10.2. Štefan Králik

14.10.2.1. Posledná prekážka

14.10.2.2. Svätá Barbora

14.10.3. Ivan Bukovčan

14.10.3.1. Pštrosí večierok

14.10.3.2. Kým kohút nezaspieva

15. Malé javiskové formy

15.1. Stanislav Štepka

15.1.1. Jááánošííík

15.1.2. Pavilón B

15.1.3. Dedinský sen

15.1.4. Láska nie

15.2. Milan Lasica, Július Satinský

15.2.1. Nikto nie je za dverami

15.2.2. Niekto je za dverami

15.2.3. Nečakanie na Godota

15.2.4. Náš priateľ René