Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õpetaja agentsus by Mind Map: Õpetaja agentsus

1. Mis see on?

1.1. Õpetaja aktiivne panus hariduse kvaliteedi kasvatamisele

1.2. Tähistab osapoolte tegevuse kvaliteeti, mitte osapoolte endi kvaliteeti

1.3. See on miski, mida sa teed, mitte miski, mis sul on

1.4. Agentsus on fokuseeritud eesmärgile, kriitikale ja see on seotud konkreetse teemaga siin ja praegu

1.5. Agentsus=mineviku mõjutused+tulevikule suunatud pilk+hetkel toimuvad jõupingutused

1.6. Seda peaks mõistma kui mõjude konfiguratsiooni minevikust, suundumusi tuleviku suunas ja tegelemist käesolevaga

1.7. Toimub olukorra kaardistamine - andmete kogumine ja analüüsimine - järelduste tegemine

2. Kolm dimensiooni

2.1. Hetke olukorra kaardistamine

2.2. Lootused ja ootused tulevikule

2.3. Alternatiivide pakkumine

3. Mis rolli mängivad õpetajate uskumused agentsuse saavutamisel?

3.1. Arusaam lastest ja noortest

3.1.1. Tähtsustatakse turvalist ja hoolivat õpikeskkonda

3.1.2. Soojad suhted õpilastega on väga olulised

3.1.3. Mõned õpetajad arvavad, et õpilased peaks oma õppimise eest rohkem vastutust võtma

3.1.4. Individualiseerimine - kui mõistad, et õpilased on erinevad, siis saab nendega rakendada erinevaid võtteid.

3.1.5. Vastutus kandub õpilasele, st õpilase ise otsustab, kuidas lahendab ülesandeid. Kuid osad õpetajad ei usu, et õpilased on võimelised oma õppimise eest vastutama

3.2. Õpetaja rollist

3.2.1. Õpetaja roll on ajaga muutunud - teadmiste jagajast on saanud õppimisel abustaja. Aine spetsialistist on saanud laste õpetaja

3.2.2. Rohkem keskendutakse protsessile (et lastel oleks huvitav tunnis) kui kaugematele eesmärkidele

3.2.3. Õpetajad näevad end suunaja rollis, aidates motiveerida eri sotsiaalse taustaga õpilasi

3.2.4. Õpetaja roll on aidata lastel eksamid sooritada, sest nii on õppekavas ette nähtud

3.3. Hariduse eesmärkidest

3.3.1. Õpetamise eesmärgid ja meetodid ei ühti

3.3.2. Rohkem keskendutakse oskuste kui faktide õpetamisele

3.3.3. Olemasolevad tõekspidamised pole valitavad, vaid vältimatud

3.3.4. Õpetajatel peaks olema laiem ülevaade haridusest ja õppimisest, et ei jäädaks liiga omaenese mõtetesse

3.3.5. Ülikoolides võiks tutvustada rohkem didaktilisi võtteid

3.4. Ainult õpetaja enda uskumused, arvamused ei ole määravad, vaid ka kollektiivi tõekspidamised on olulisel kohal