Chapter 9 Wilton: Organisasjonslæring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chapter 9 Wilton: Organisasjonslæring by Mind Map: Chapter 9 Wilton: Organisasjonslæring

1. Fordeler med å investere i HDR

1.1. Individet

1.2. Organisasjonen

1.2.1. Effektivitet

1.2.2. Lønnsomhet

1.2.3. Produktivitet

1.3. Samfunnet

2. Drivere

2.1. Interne drivere

2.1.1. Kultur

2.1.2. Opplæring

2.1.3. Organisatorisk fleksibilitet

2.2. Eksterne drivere

2.2.1. Tilgang på arbeidskraft

2.2.2. Teknologisk utvikling

3. Den Lærende Organisasjonen

3.1. 4 Elementer

3.1.1. Støttende ledere

3.1.2. Kultur/kontinuerlig forbedring

3.1.3. Definert læringsstruktur

3.1.4. Intuitive kunnskaps prosesser

4. Strategisk HR-utvikling

4.1. Ledelsesstøtte

4.2. Integrasjon

4.3. Forpliktelse fra Linjeledere

4.4. Klima for læring/læringskultur

4.4.1. Oppfordre ansatte til å bidra med kontinuerlig læring

4.4.2. Uformell og autonom læring

5. Den Systematiske Opplæringsmodellen

5.1. Introduksjonsmetoder

5.2. Tilretteleggingsmetoder

6. E-læring

6.1. Blandet læring

7. Coaching/Mentoring