Ekosysteemin osat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ekosysteemin osat by Mind Map: Ekosysteemin osat

1. Tuottajat (luovat uutta orgaanista ainetta. Tuottajia ovat esimerkiksi yhteyttävät eliöt)

2. 1. asteen kuluttajat (Eliöt, jotka syövät kasveja ja muita tuottajia)

3. 2. asteen kuluttajat (Eliöt, jotka syövät kasvinsyöjiä)

4. 3. asteen kuluttajat (Huippupedot)

5. Hajottajat (Hajottavat valmista orgaanista ainetta muiden eliöiden käyttöön)