Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATERIA by Mind Map: MATERIA

1. Prozesu fisikoak eta kimikoak

2. KIMIKAREN OINARRIZKO LEGEAK

2.1. LEGE PONDERALAK

2.1.1. MASAREN KONTZERBAZIO LEGEA-LAVOISIER-EN LEGEA

2.1.2. PROPORTZIO DEFINITUEN LEGEA-PROUST-EN LEGEA

2.1.3. PROPORTZIO ANIZKOITZEN LEGEA-DALTON-EN LEGEA

2.2. DALTON-EN TEORIA ATOMIKOA

2.3. BOLUMENEN KONBINAZIORAKO LEGEA

3. DISOLUZIOAK

3.1. DEFINIZIOA

3.2. KONTZENTRAZIOA

3.2.1. %m masa ehunekotan

3.2.2. %V Bolumen ehunekotan

3.2.3. M molaritatea

3.2.4. m molalitatea

3.2.5. X frakzio molarra

4. Definizioa

5. Agregazio egoerak

6. Sailkapena

7. MATERIA KANTITATEA

7.1. MASA ATOMIKOA ETA MASA MOLEKULARRA

7.2. MOL

7.3. BOLUMEN MOLARRA

8. GASAK

8.1. BOYLEREN LEGEA

8.2. CHARLES-GAY LUSSAC-EN LEGEA

8.3. AVOGADROAREN LEGEA

8.4. GASEN LEGE KONBINATUA

8.5. GAS-IDEALEN LEGEA

8.6. DALTON-EN PRESIO PARTZIALAREN LEGEA