Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATERIA by Mind Map: MATERIA

1. Prozesu fisikoak eta kimikoak

2. KIMIKAREN OINARRIZKO LEGEAK

2.1. LEGE PONDERALAK

2.1.1. MASAREN KONTZERBAZIO LEGEA-LAVOISIER-EN LEGEA

2.1.2. PROPORTZIO DEFINITUEN LEGEA-PROUST-EN LEGEA

2.1.3. PROPORTZIO ANIZKOITZEN LEGEA-DALTON-EN LEGEA

2.2. DALTON-EN TEORIA ATOMIKOA

2.3. BOLUMENEN KONBINAZIORAKO LEGEA

3. MATERIA KANTITATEA

3.1. MASA ATOMIKOA ETA MASA MOLEKULARRA

3.2. MOL

3.3. BOLUMEN MOLARRA

4. GASAK

4.1. BOYLEREN LEGEA

4.2. CHARLES-GAY LUSSAC-EN LEGEA

4.3. AVOGADROAREN LEGEA

4.4. GASEN LEGE KONBINATUA

4.5. GAS-IDEALEN LEGEA

4.6. DALTON-EN PRESIO PARTZIALAREN LEGEA

5. DISOLUZIOAK

5.1. DEFINIZIOA

5.2. KONTZENTRAZIOA

5.2.1. %m masa ehunekotan

5.2.2. %V Bolumen ehunekotan

5.2.3. M molaritatea

5.2.4. m molalitatea

5.2.5. X frakzio molarra

6. Definizioa

7. Agregazio egoerak

8. Sailkapena