APLIKASI TEKNOLOGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APLIKASI TEKNOLOGI by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI

1. BAHAGIAN DALAM DAN FUNGSINYA

1.1. MOTHERBOARD

1.1.1. FUNGSI

1.1.1.1. Sebagai pengendali yang mengatur semua komponen yang dipasang

1.1.1.2. Kintas data diatur oleh motherboard

1.1.1.3. Komponen saling berhubung dalam motherboard

1.1.1.4. Menyalurkan arus input dan arus data yang diperlukan

1.1.2. JENIS

1.1.2.1. Motherboard AT/AT Baby

1.1.2.1.1. Jenis yang klasik

1.1.2.1.2. Mudah panas dan ukurannya besar

1.1.2.1.3. Tidak digunakan lagi

1.1.2.2. Motherboard ATX

1.1.2.2.1. Advance Technology Extended

1.1.2.2.2. Penambahbaikkan dari AT Baby

1.1.2.2.3. Motherboard yang standard yang dipakai pada komputer

1.1.2.3. Motherbiard BTX

1.1.2.3.1. Balanced Technology Extended

1.1.2.3.2. Menawarkan keseimbangan dalam komputer

1.1.2.3.3. Mampu mengawal suhu komputer

1.1.2.4. Motherboard ITX

1.1.2.4.1. Information Technology Extended

1.1.2.4.2. Sama seperti motherboard AT dan BTX

1.1.2.4.3. Ukurannya yang besar iaitu 300mm sehingga 200mm

1.2. RAM

1.2.1. Data boleh berubah dan hilang jika tiada elektrik

1.2.2. FUNGSI

1.2.2.1. Membaca dengan cepat untuk menjalankan aplikasi

1.2.2.2. Mampu membaca dan menulis

1.2.3. JENIS

1.2.3.1. DRAM(Dynamic Random Access Memory)

1.2.3.2. SRAM(Static Random Access Memory)

1.3. ROM(Read Only Memory)

1.3.1. Saiz lebih kecil berbanding denag RAM

1.3.2. Data tidak boleh berubah dan tidak hilang jika tiada elektrik

1.3.3. FUNGSI

1.3.3.1. Menyimpan program booting untuk komputer awal

1.3.3.2. Membaca sahaja

1.3.4. JENIS

1.3.4.1. PROM(Programmable Read Only Memory)

1.3.4.2. EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)

1.3.4.3. EEPROM(Elecrtrical Erasable Programmable Read Only Memory)

1.4. WINDOWS

1.4.1. Satu operating sistem

1.4.2. Diperkenalkan oleh Bill Gates pada 20 November 1985

1.4.3. FUNGSI

1.4.3.1. Sebagai engin utama

1.4.4. PRO

1.4.4.1. Sebuah OS yang mesra pengguna

1.4.4.2. Sekuriti yang tinggi

1.4.5. CON

1.4.5.1. Terdedah kepada worm dan virus

1.4.5.2. Mudah ditembusi

1.4.6. PERBEZAAN

1.4.6.1. Penampilan dan gaming

1.5. PENCEGAHAN DARI KEROSAKKAN

1.5.1. Jangan biarkan sehingga overheating

1.5.2. Jauhkan motherboard dari kawasan berdebu

1.5.3. Periksa komponen disambung pada soketnya

1.5.4. Jangan jatuhkan motherboard

1.5.5. Guna volt stabiliezer untuk stabilkan daya listrik dan tegangan listrik

1.6. DALIL BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI

1.6.1. Surah yunus ayat 101

1.6.2. INTISARI AYAT

1.6.2.1. Allah menyuruh manusia untuk memerhatikan fenomena alam yang berada di langit dan di bumi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah

2. MOODLE

2.1. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

2.2. Sebuah platform pembelajaran

2.3. Membangunkan sistem E-Learning atau Dinstance Learning

2.4. SEJARAH MOODLE

2.4.1. Berkembang di Australia pada hujung tahun 1070

2.4.2. Martin Dougiamas merupakan pengasasnya

2.5. FUNGSI

2.5.1. Sembang(Chat)

2.5.2. Pendidikan

2.5.3. Blog

2.5.4. Mencari isu

2.5.5. Membuat isu

2.5.6. Forum

2.5.7. Bisnes

2.5.8. Kuiz

2.6. KELEBIHAN

2.6.1. Mudah untuk diigunakan

2.6.2. Dalam bahasa percakapan kita

2.6.3. Dapat digunakan pada bila-bila masa

2.6.4. Percuma

2.6.5. PADA GURU

2.6.5.1. Beban dikurangkan

2.6.5.2. Dapat membuat pemerhatian

2.6.6. PADA IBU BAPA

2.6.6.1. Dapat mengawal anak-anak

2.6.7. PADA PELAJAR

2.6.7.1. Mudah

2.6.7.2. Dapat diakses pada bila-bila masa

2.7. KEBURUKKAN

2.7.1. Memerlukan tenaga pakar

2.7.2. Memerlukan biaya lebih

2.7.3. Masalah mengakses masuk

2.7.4. Memerlukan aplikasi khusus

2.8. PENNGGUNA

2.8.1. Kanak-kanak

2.8.2. Pelajar universiti

2.8.3. Pejabat kerajaan

3. E-PUBLISHING

3.1. Penerbitan yang menggunakan alatan elektronik

3.2. CARA PENGGUNAAN

3.2.1. Seperi menerbit buku tetapi hanya menggunakan alat elektronik

3.3. JENIS

3.3.1. E-Jurnal

3.3.2. E-Buku

3.3.3. E-Tesis dandisertasi

3.3.4. E-Arkib dan fail belakang

3.3.5. Lembaga Pengumuman

3.3.6. Sumber multimedia dan lain-lain

3.4. KEBAIKAN

3.4.1. Mudah, cepat dan jimat

3.4.2. Boleh ditulis dimana dan bila-bila masa sahaja

3.4.3. Semua orang boleh menjadi penulis

3.4.4. Pembaca dapat membaca dengan mudah

3.4.5. Penyelenggaraan maklumat semasa

3.4.6. Pencarian maklumat pada masa yang singkat

3.4.7. Pelbagai akses

3.5. KEKURANGAN

3.5.1. Isi kandungan mudah dicuri

3.5.2. Keaslian isi kandungan meragukan

3.5.3. Penjualan dan pembacaan secara online berkurang

3.5.4. Pembaca suka membaca dari bahan asal

3.5.5. Kelewatan dalam penerbitan

3.5.6. Infrastruktur rangkaian komputer dan komunikasi lemah

3.6. DESKTOP PUBLISHING

3.6.1. Penerbitan digital

3.6.2. Penerbiatan elektronik

3.6.3. Penerbitan atas talian

3.7. NATIJAH

3.7.1. Medan dakwah

3.7.2. Perkongsian ilmu

3.7.3. Muzakarah

3.7.4. Pengetahuan ilmiah

4. HARDWARE KOMPUTER

4.1. UNIT PEMPROSESAN PUSAT(CPU|)

4.1.1. FUNGSI

4.1.1.1. Menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama

4.1.1.2. Mengambil pengolahan instruksi dari dua langkah iaitu:

4.1.1.2.1. Operasi pembacaan instruksi(fetch)

4.1.1.2.2. Operasi pelaksanaan instruksi(excute)

4.2. MONITOR

4.2.1. FUNGSI

4.2.1.1. Menampilkan video dan informasi melalui kartu grafis(VGA Card)

4.3. KEYBOARD

4.3.1. FUNGSI

4.3.1.1. Menampilkan angka, huruf, dan simbol pada komputer

4.3.2. JENIS

4.3.2.1. Keyboard QWERTY

4.3.2.1.1. Dicipta pada tahun 1878

4.3.2.2. Keyboard Dvorak

4.3.2.2.1. Dicipta pada tahun 1932

4.3.2.2.2. Tangan sebelah kanan lebih banyak digunakan berbanding tangan sebelah kiri

4.3.2.3. Keyboard Alphabetic

4.3.2.3.1. Disusun mengikut urutan alphabet

4.3.2.3.2. Jarang digunakan kerana lambat untuk digunakan

4.3.2.4. Keyboard Numeric

4.3.2.4.1. Digunakan untuk memasukkan nombor

4.3.2.4.2. Lebih disukai kerana mudah digunakan

4.4. PRINTER

4.4.1. FUNGSI

4.4.1.1. Mencetak sebuah dokumen

4.4.1.2. Berfungsi sebagai scanner

4.4.1.3. Mengubah dokumen fizik menjadi dokumen digital

4.4.2. JENIS

4.4.2.1. Printer Ink Jet

4.4.2.1.1. KELEBIHAN

4.4.2.1.2. KEKURANGAN

4.4.2.2. Printer Dot Matrix

4.4.2.2.1. KELEBIHAN

4.4.2.2.2. KEKURANGAN

4.4.2.3. Printer LED/LCD

4.4.2.3.1. KELEBIHAN

4.4.2.3.2. KEKURANGAN

4.4.2.4. Plotter/Wide Format Printing

4.4.2.4.1. KELEBIHAN

4.4.2.4.2. KEKURANGAN

4.5. TETIKUS

4.5.1. FUNGSI

4.5.1.1. Mengendalikan tetingkap(windows)

4.5.1.2. Memudahkan mengendalikan perisian animasi, grafik, dan atur cara penerbitan meja

4.5.2. JENIS

4.5.2.1. Mouse Optic

4.5.2.1.1. Menggunakan teknologi optic untuk menggerakkan pointer yang berada di bawah mouse

4.5.2.2. Mouse Track Ball

4.5.2.2.1. Terdapat bola kecil di bawah mouse

4.5.2.3. Mouse Serial

4.5.2.3.1. Berbentu serial yang memiliki beberapa pin pada hujung port

4.5.2.4. Mouse PS2

4.5.2.4.1. Warna hijau untuk membezakan mouse dan keyboar yang biasanya berwarna biru atau ungu

4.5.2.5. Mouse USB

4.5.2.5.1. Hanya masukkan plug ke port usb

4.5.2.6. Mouse Wireless

4.5.2.6.1. Hanya masukkan wireless device ke port usb

4.6. SPEAKER

4.6.1. FUNGSI

4.6.1.1. Mengeluarkan hasil suara yang dimainkan pada komputer

4.6.1.2. Bunyi yang dikeluarkan bergantung kepada besar tegangan yang digunakan

4.6.2. JENIS

4.6.2.1. SPEAKER PASIF

4.6.2.1.1. Sub Woofer

4.6.2.1.2. Woofer

4.6.2.2. SPEAKER 3 WAYS

4.6.2.2.1. Midrange

4.6.2.2.2. Tweeter

4.6.2.2.3. Full Range

4.7. JENIS PENCETAK

4.7.1. printer ink jet

4.7.1.1. KELEBIHAN

4.7.1.1.1. hasil cetak lebih cepat berbanding dot matrix

4.7.1.1.2. kualiti cetaknya cukuo baik

4.7.1.1.3. tidak terlalu bising

4.7.1.2. KEKURANGAN

4.7.1.2.1. harga lebih mahal berbanding dot matrix

4.7.1.2.2. tinta printer original mahal

4.7.1.2.3. tidak boleh cetak lebih dari 1 rangkap

4.7.2. printer dot matrix

4.7.2.1. KELEBIHAN

4.7.2.1.1. dapat cetak rangkap sekali gus

4.7.2.1.2. ukuran cetakan kertas yang lebar

4.7.2.1.3. harga pita printer lebih murah

4.7.2.2. KEKURANGAN

4.7.2.2.1. hasil cetak kasar

4.7.2.2.2. proses pencetakan lambat

4.7.2.2.3. bising ketika mencetak

4.7.2.2.4. warna yang dihasilkan tidak bervariasi

4.7.3. printer LED/LCD

4.7.3.1. hampir sama dengan printer laser tetapi tidak menggunakan laser untuk membuat pola pada drumnya

4.7.3.2. menyamakan printer laser dengan printer LED/LCD

4.7.3.3. proses pencetakan hampir sama tetapi ia menggunakan light emitting diode

4.7.3.4. kualiti cetak sangat bagus dari segi teks/grafik

4.7.4. printer laser jet

4.7.4.1. KELEBIHAN

4.7.4.1.1. cepat mencetak

4.7.4.1.2. hasil yang baik

4.7.4.1.3. tidak bising

4.7.4.2. KEKURANGAN

4.7.4.2.1. harga yang mahal

4.7.4.2.2. cepat panas

4.7.5. plotter/wide format printing

4.7.5.1. KELEBIHAN

4.7.5.1.1. dapat cetak kertas yang lebar

4.7.5.1.2. cepat mencetak

4.7.5.1.3. hasil yang baik

4.7.5.1.4. tidak bising

4.7.5.2. KEKURANGAN

4.7.5.2.1. harga yang mahal

4.7.5.2.2. perlu ruang yang luas

4.7.5.2.3. bazir tinta

5. MICROSOFT WINDOWS

5.1. MICROSOFT WORD

5.1.1. Pengganti kepada typewritter

5.1.2. FUNGSI

5.1.2.1. Membuat dokumen dengan pantas dan mudah

5.1.2.2. Menyimpan dokumen dari pelbagai format

5.1.2.3. Mampu mencetak dokumen yang telah dihasilkan

5.2. MICROSOFT POWER POINT

5.2.1. Digunakan untuk membuat pembentangan

5.2.2. FUNGSI

5.2.2.1. Membuat pembentangan dalam bentuk slide

5.2.2.2. Vide, audio, dan gambar dapat dimasukkan

5.2.2.3. Dapat dibuat dalam bentuk softcopy

5.2.3. KELEBIHAN

5.2.3.1. Mudah dioperasi

5.2.3.2. Terdapat animasi dan desain yang menarik

5.2.3.3. Mengedit foto secara lansung

5.2.4. KEKURANGAN

5.2.4.1. Harga yang mahal(original)

5.2.4.2. File mudah hilang

5.3. MICROSOFT EXCEL

5.3.1. Digunakan untuk melengkapkan keperluan pentadbiran

5.3.2. FUNGSI

5.3.2.1. Mebuat laporan kewangan

5.3.2.2. Menghitung kadar mata wang

5.3.2.3. Mebuat grafik dan jadual pengiraan

5.3.2.4. Mebuat persembahan lebih praktikal dan lebih kemas

5.3.2.5. Menunjukkan data dengan tepat

5.3.3. KELEBIHAN

5.3.3.1. Menyimpan data yang besar

5.3.3.2. Penggunaan rumus yang lengkap

5.3.4. KEKURANGAN

5.3.4.1. Berbayar

5.3.4.2. Memerlukan RAM yang tinggi dan prossesor yang besar

5.3.5. SUMBANGAN DALAM ISLAM

5.3.5.1. Alat bantu menyebarkan mengajar

5.3.5.2. Mengurus data

5.3.5.3. Memajukan dunia islam

5.3.5.4. Sebagai medim dakwah

6. SISTEM OPERASI LINUX DAN MAC

6.1. Satu set program yang menyelaraskan semua aktiviti di kalangan komputer atau perkakasan peranti mudah alih

6.2. OPERATING SISTEM

6.2.1. MAC OS

6.2.2. WINDOWS

6.2.3. LINUX DAN UNIX

6.2.4. VIRTUALIZATION

6.3. MAC

6.3.1. Diperkenalkan pada tahun 1984 untu pc macintosh

6.3.2. Direka hanya untuk dijalankan dengan komputer apple sahaja

6.3.3. Tidak digunakan secara meluas sebagai OS Windows

6.3.4. Program aplikasi yang sedikit telah ditulis untuknya

6.3.5. Cepat meningkatkan dan diiktiraf dengan baik

6.4. MAC OS X:OS dekstop paling banyak digunakan

6.4.1. MOUNTAIN LION

6.4.1.1. Dilancarkan pada 2012

6.4.1.2. Direka untuk dekstop dan laptop

6.4.1.3. Berfungsi sama seprti windows 8

6.4.2. MAVERICK

6.4.2.1. Dilancarkan pada tahun 2013

6.4.2.2. Membuat penambahbaikan

6.4.2.3. Pengurusan kuasa yang lebih baik, pilihan aliran kerja yang lebih baik dan integrasi yang lebih baik dengan komputer cloud

6.4.3. HIGH SIERRA

6.4.3.1. Dilancarkan pada tahun 2017

6.4.3.2. Memperkenalkan teknologi teras baru yang memperbaiki fungsi MAC yang paling import

6.5. KEBAIKAN MAC OS

6.5.1. Senang untuk digunakan

6.5.2. Kerjasama antara Apple dan produk lain

6.5.3. Mac OS boleh menjalankan Windows pada masa yang sama

6.6. SEJARAH LINUX

6.6.1. Unix merupakan sistem pertama sebelum Linux dilancarkan

6.6.2. Unix OS adalah satu sistem yang boleh melakukan pelbagai tugas dan pelbagai pengguna yang dibangunkan pada lewat 1960 yang hanya untuk mini komputer

6.6.3. Unix merumitkan untuk digunakan

6.6.4. Dua orang profesor telah mencipta mereka OS sendiri yang menyerupai Unix untuk tujuan pembelajaran

6.6.4.1. Doug Comer-Xinu

6.6.4.2. Andrew Tanenbaum-Minix

6.6.5. Tahun 1991, Linus Torvalds telah mencipta OSnya sendiri iaitu Linux yang dari percubaannya dari Minix

6.7. LINUX

6.7.1. Satu OS yang menyerupai Unix

6.7.2. OSnya adalah bebas untuk mengkaji, mengedarkannya semula dan mengubahnya

6.7.3. Dikenali sebagai sumber terbuka

6.7.4. Terkenal dan satu cara lain untuk Windows

6.7.5. Direka untuk netbook komputer dan peranti mudah alih yang lain

6.8. PERBEZAAN ANTARA LINUX DAN UNIX

6.8.1. LINUX

6.8.1.1. Ruang yang diperlukan hanya 150 MB

6.8.1.2. Mendapat pelesenan dari Pelesenan orang awam(GPL

6.8.1.3. Red Hat, SuSE, Debian merupakan varian Linux

6.8.2. UNIX

6.8.2.1. Ruang yang diperlukan hanya 500 MB

6.8.2.2. Merupakan lesen berbayar

6.9. KEBAIKAN LINUX

6.9.1. Pelbagai fungsi

6.9.2. Bebas dari sebarang virus

6.9.3. Harga yang rendah

6.9.4. Senang untuk didapatkan

7. CONTENT CREATION TOOL

7.1. Sumbangan maklumat kepada media

7.2. Business software

7.3. Kebolehbacaan

7.3.1. Hemingway editor

7.3.2. Mampu menyerlahkan ayat yang rumit atau sukar membaca frasa dan imbuhan

7.4. Rumah/pendidikan peribadi

7.5. Multimedia

7.5.1. Mengekalkan penonton untuk melihat atau mendengar dengan menggunakan alt visual

7.5.2. Tidak perlu mememuat turun perisian yang sukar

7.6. KELEBIHAN

7.6.1. Mengemaskini laman web, blog dan videografi

7.6.2. Pemasaran dan penerbitan

7.6.3. Ekspresi diri

7.6.4. Pengedaran

7.6.5. Penyelenggaraan akaun media sosia

8. CASTING TOOLS

8.1. JENIS

8.1.1. Camstudio

8.1.2. Jing

8.1.3. Screencast

8.2. CAMSTUDIO

8.2.1. Perisian screencast

8.2.2. Membuat video tentang apa yang berlaku pada skrin komputer

8.2.3. Percuma dan boleh dimuat turun

8.2.4. CARA PENGGUNAAN

8.2.4.1. Boleh membuat video tuturiol untuk sekolah dan kelas di kolej

8.2.4.2. Boleh menggunakannya untuk merakam masala yang sering berlaku pada komputer supaya dapat ditunjukkan kepada teknikal

8.2.4.3. Boleh menggunakannya untuk merakam helah dan teknik baru yang ditemui di software sebelum terlupa

8.2.4.4. Mampu membuat video tentang maklumat produk yang dijual

8.2.4.5. Mampu membuat video demonstrasi untuk sebarang program software

8.3. SCREENCAST

8.3.1. Rakaman yang menunjukkan prosedur dan aktiviti yang dilakukan oleh pengguna pc. Ia juga boleh memasukkan suara.

8.3.2. Free basic recoder mampu merakam selama 15 minit

8.3.2.1. Hanya narator audio tersedia dan perlu versi pro untuk membolehkan rakaman audio komputer

8.3.3. Pro account dapat perlatan mengedit video

8.3.3.1. Boleh membuang watermarknya, mempunai kata kunci untuk screencast dan perlu memuat turun Java app untuk rakaman yang telah dibuat secara offline

8.3.4. KEGUNAAN

8.3.4.1. Mampu menambah caption terhadap video dan upload di youtube

8.3.4.2. Salah satu cara yang terbaik untuk membuat video tutorial

8.3.4.3. Mampu berkongsi secara online

8.4. JING

8.4.1. Screencasting yang dilancarkan pada tahun 2007

8.4.2. Software ini mampu menangkap gambar apa yang berada di skrin komputer

8.4.3. Pada tahun 2006 Tech Smith melancarkan Jing Pro yang dikenakan bayaran

8.5. KELEBIHAN

8.5.1. Senang untuk digunakan

8.5.2. Sesuai untuk Windows dan Apple Mac

8.5.3. Percuma untuk dimuat turun

8.5.4. Tidak memerlukan rangkaian internet

8.5.5. Mampu menangkap gambar dan video dari skrin laptop

8.5.6. Format yang mudah dan mampu diupload dengan cepat

8.5.7. Hanya menumpukan pada kawasan yang kita ingin

8.5.8. UNTUK UMMAH

8.5.8.1. Perbincangan secara privasi

8.5.8.2. Menambahbaikkan kemudahan powerpoint

8.5.8.3. Maklumat dapat disebar dengan pantas

8.6. KELEMAHAN

8.6.1. Ketinggalan zaman

8.6.2. Terhad untuk mengedit

8.6.3. Boleh tersekat

8.6.4. Perlu membuat akaun untuk menggunakannya

9. SOCIAL NETWORKING TOOLS

9.1. Alat rangkaian sosial yang menyediakan analisis rangkaian dan kemudahan sambungan untuk membolehkan orang ramai memahami struktur komuniti dan menaikkannya dari masa ke masa

9.2. MUSLIM SEBAGAI INSPIRASI

9.2.1. Mohamad Ibnu Musa

9.2.2. 194H(850M)(Uzbekistan)

9.2.3. 262H(850M)(Baghdad)

9.2.4. Penerjemah, ahli geografi, asronomi, teori seni muzik

9.2.5. Konsep trigonametri(Sin, Kos, Tan)

9.2.6. Al-Jabar

9.2.6.1. Menggabungkan teori angka rasional, irasional dan magnitude

9.2.6.2. Menjadi dimensi baru

9.2.7. Angka nol

9.2.7.1. Memudahkan perhitungan perpuluhan, ratusan dan jutaan

9.2.7.2. Teori-teori para ilmuan muslim, ketinggian gunung, kedalamn lembah

9.2.8. Logarisme/logaritma

9.2.8.1. Penyusuan setiap kaedah matematik lebih jelas dan teratur

9.2.8.2. Linear dan kuadratik

9.3. PENINGKATAN SOSIAL MEDIA DI MALAYSIA

9.3.1. Facebook-40%

9.3.2. Whataspps-25%

9.3.3. Instagram-17%

9.3.4. Twitter-11%

9.3.5. Wechat-7%

9.4. FAKTOR

9.4.1. FACEBOOK

9.4.1.1. Mark Zukerberg

9.4.1.2. Mampu menambah kawan, membuat kumpulan, memuat gambar, video, status dan bermain permainan secara online

9.4.1.3. Mempunyai sebanyak 140 bahasa

9.4.1.4. Mampu mengedit gambar

9.4.1.5. Kepanjangan post tidak terhad

9.4.2. TWITTER

9.4.2.1. Jack Dorsey

9.4.2.2. Mampu tweet, retweet, mesj mengikuti orang boleh mencari topik yang tranding memuat gambar dan video

9.4.2.3. Mempunyai sebanyak 29 bahasa

9.4.2.4. Tidak boleh mengedit gambar

9.4.2.5. kepanjangan post 140 panjang

9.4.3. INSTAGRAM

9.4.3.1. Kevin Systrom

9.4.3.2. Boleh menambah filter, menghantar feeds kepada rakan, mencari hashtag yang popular

9.4.3.3. Mempunyai sebanyak 36 bahasa

9.4.3.4. boleh mengedit gambar

9.4.3.5. Kepanjangan post 10 MB

9.4.4. WHATSAPPS

9.4.4.1. Jan Koum

9.4.4.2. Boleh chat secara privasi, grop, membuat status

9.4.4.3. Mempunyai sebanyak 7 bahasa

9.4.4.4. Tidak boleh mengedit gambar

9.4.4.5. Kepanjangan post 15MB-30 minit

9.5. KEBAIKAN

9.5.1. Peka dan cakna dengan perkembangan global

9.5.2. Tingkatkan mutu pendidikan

9.5.3. Tingkatkan ekonomi negara

9.5.4. Pemindahan makliumat secara lansung dan tidak lansung

9.6. KEBURUKKAN

9.6.1. Maklumat palsu

9.6.2. Keruntuhan moral dan akhlak

9.6.3. Pengaruh yang negatif

9.6.4. Leka dan alpa

10. WEB AUTHORING TOOLS DAN BLOG

10.1. AUTHORING TOOLS

10.1.1. Perisisan yand digunakan untuk menulis web

10.1.2. Dari sistem pengurusan kandungan perusahaan(CMS)

10.1.3. Melalui microblogging aplikasi mudah alih, sama ada berasaskan web atau tidak

10.1.4. CONTOH

10.1.4.1. HTML

10.1.4.1.1. Hyper Text Markup Languange

10.1.4.1.2. Bahasa penanda untuk menghasilkan web dan menyediakan cara menghasilkan dokumen berstruktur

10.1.4.1.3. Perisian untuk menukar kepada teknologi kandungan web seperti simpan sebagai HTML

10.1.4.1.4. Skim pengekodkan untuk menghasilkan dan menformatkan sebuah dokumen

10.1.4.1.5. HTML DOKUMEN

10.1.5. KELEBIHAN

10.1.5.1. Jika tiada, boleh diakses melalui pelayar web standard

10.1.5.2. Dapat mengakses kursu dimana dan bila-bila masa sahaj keran ia mempunyai ruang yang besar

10.1.5.3. Menjimatkan wang, masa dan tenaga

10.1.6. JENIS

10.1.6.1. Editor Kompaun (Editor WYSIWYG)+Editor berasaskan kod tulen

10.1.6.2. CONTOH

10.1.6.2.1. Microsoft Frontpages

10.1.6.2.2. NetObject Fusion

10.1.6.2.3. Macromedia Dreamweaver

10.2. URL

10.2.1. Uniform Resources Locator

10.2.2. Diguanakan untuk mengakses pelbagai laman HTML serta menjadi rujukan kepada sumber di internet

10.2.3. Boleh menunjukkan kepada sumber lain pada rangkaian

10.3. WEB PAGE

10.3.1. Dokumen yang sesuai untuk WWW dan pelayar web

10.3.2. Penyemak imbas web memaparkan laman web pada monitor atau peranti mudah alih

10.3.3. Menyelaraskan pelbagai elemen web untuk laman web bertulis

10.3.3.1. Imej

10.3.3.2. Skrip

10.3.4. UNSUR-UNSUR

10.3.4.1. Domain Name

10.3.4.1.1. Digunakan untuk mencari sebuah website

10.3.4.2. Web Hosting

10.3.4.2.1. Ruangan yang menyimpan pelbagai data

10.3.4.3. Script Program

10.3.4.3.1. Menterjemahkan setiap arahan dalam website yang diakses

10.3.4.4. Desain Website

10.3.4.4.1. Menentukan kualiti dan keindahan sebuah website

10.3.5. FUNGSI

10.3.5.1. Komunikasi

10.3.5.2. Informasi

10.3.5.3. Hiburan

10.3.5.4. Tranksasi

10.4. BLOG

10.4.1. Jurnal peribadi dalam talianatau buku harian yang selelu dikemas kini

10.4.2. Tempat berkongsi pemikiran

10.4.3. Pelbagai jenis blog dan tiada peraturan yang tetap

10.4.4. Perkara yang baru dipaparkan di bahagian paling atas

10.4.5. KELEBIHAN

10.4.5.1. Penerbitan hanya dengan 1 klik, mudah dibina dan diselenggara

10.4.5.2. Mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat

10.4.5.3. Mampu merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kuualiti maklumat

10.4.6. KEBURUKAN

10.4.6.1. Maklumat palsu

10.4.6.2. Menjatuhkan seseorang

10.4.6.3. Menyebarkan unsur-unsur tidak bermoral

10.4.7. FUNGSI

10.4.7.1. Ekspresikan pandangan anda

10.4.7.2. Pasara atau menggalakan sesuatu

10.4.7.3. Menolong orang

10.4.7.4. Buat duit

10.4.7.5. Berdakwah

10.4.8. SUMBANGAN DALAM ISLAM

10.4.8.1. Blog islamik: Nourman Ali Khan

10.4.8.2. Blog Faham Fiqh Al Aqsa

11. SURVEY DAN POLLING

11.1. SURVEY

11.1.1. Untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas

11.1.2. Untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

11.2. POLL

11.2.1. Satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

11.3. PERBEZAAN ANTARA POLL DAN SURVEY

11.3.1. POLL

11.3.1.1. Pendek

11.3.1.2. Terperinci

11.3.1.3. Singkat

11.3.1.4. Sikit

11.3.2. SURVEY

11.3.2.1. Panjang

11.3.2.2. Umum

11.3.2.3. Lama

11.3.2.4. Banyak

11.4. KELEBIHAN

11.4.1. Mengetahui peningkatan atau pengurangan individu yang menganut agama islam di dunia

11.4.2. Mengetahui tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu ilmu

11.5. KEBURUKAN

11.5.1. Memburukkan imej islam

11.5.2. Penyebaran tidak sahih

11.6. SURVEY MONKEY

11.6.1. Kajian dalam perisian berasakan awan pembangunan sebagai sebuah syrikat perhidmatan

11.6.2. Diasaskan oleh Ryan Finley pada tahun 1999

11.6.3. KELEBIHAN

11.6.3.1. Membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu

11.6.3.2. Membuat soal selidik terhadap sesuatu perkhidmatan yang digunakan

11.6.3.3. Mengumpulkan informasi dan data pelanggan dari survey

11.6.3.4. Boleh mengirim soalan survey melalui

11.6.3.4.1. Facebook

11.6.3.4.2. Email

11.6.3.4.3. Website

11.6.3.4.4. Whatsapp

12. MAKTABAH SYAMILAH

12.1. Program komputer yang memuat naik komputer pelbagai kitab kajian keislaman

12.2. Berfungsi sebagai perpustakaan digital

12.3. Bersaiz 16 GB

12.4. Kitab-kitab induk dalam bahasa arab dalam pelbagai cabang ilmu agama

12.5. LATAR BELAKANG

12.5.1. Diterbitkan oleh salafi wahabi

12.5.2. Penambahan kitab dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah seiring dengan zaman

12.5.3. Masih tersimpan kitab-kitab berfahaman Salafi Wahabi

12.6. KITAB SALAFI WAHABI

12.6.1. Kitab-kitab Ibnu Taimiyah

12.6.2. Kitab-kitab Ibnu Qayyim Al Jauziyah

12.6.3. Kitab-kitab Muhammad Nashiruddin Al Bani

12.7. KEBAIKAN

12.7.1. Percuma dan boleh dimuat turun di laman web Maktabah Syamillah

12.7.2. Tidak memerlukan pemasangan

12.7.3. Diisi dengan buku-buku bida'ah dengan ketentuan untuk tidak menyebarkannya tetapi untuk menolaknya

12.7.4. Pengguna mampu memperkayakan perpustakaan peribadi

12.7.5. Pelajar dapat menjimatkan masa dan tenaga

12.8. KEBURUKAN

12.8.1. Menggunakan perisian yang besar

12.8.2. Perlu berhati-hati ketika memilih kitab

12.8.3. Bermasalah kepada pengguan yang tidak mahir bahasa arab

12.8.4. Terdapat ciri yang boleh mengubah kandungan kitab yang boleh menyebabkan hasil kesusasteraan diragui dan tidak sahih

13. PERISIAN SOFTWARE ISLAMIK

13.1. IMASJID

13.1.1. Mengumpulkan maklumat tentangmasjid di Malaysia

13.1.2. CIRI-CIRI

13.1.2.1. Menunjukkan lokasi masjid yang terdekat

13.1.2.2. Beritahu waktu solat fardhu mengikut lokasi

13.1.2.3. Mengikuti perkembangan latar belakang masjid dan ustaz kegemaran

13.1.2.4. Mengetahui aktiviti yang dijalankan di masjid

13.1.2.5. Dapat menetukan arah kiblat

13.1.2.6. Pengguna boleh membuat ulasan

13.1.3. KELEBIHAN

13.1.3.1. Digunakan secara percuma

13.1.3.2. Boleh dimuat turun di App store dan Play store

13.1.3.3. Berfungsi di luar talian dengan Qiblah dan doa sahaja

13.1.3.4. Terus memaut ke Peta Google untuk menunjukkan arah masjid

13.1.4. KELEMAHAN

13.1.4.1. Lambat berfungsi

13.1.4.2. Tiada pemberitahuan tentang masuknya waktu solat fardhu

13.1.4.3. Penunjuk arah qiblat tidak tepat

13.2. MUTIARA HADIS

13.2.1. Dibangunkan oleh keluaran UITM

13.2.1.1. Normaly Kamal Ismail

13.2.1.2. Nurazzah Abdul Rahman

13.2.1.3. Zainab Abu Bakar

13.2.2. KEBAIKAN

13.2.2.1. Merupakan terjemahan hadis-hadis dalam Bahasa Melayu

13.2.2.2. Memudahkan pengguna faham isi-isi hadis

13.2.3. KEBURUKAN

13.2.3.1. Menyediakan terjemahan bagi 6 buah kitab sahaja

13.2.3.2. Tidak wujud teks atau nas dalam Bahasa Arab

13.2.3.3. Melalui online sahaja

13.3. MENGAJI.COM

13.3.1. Diasaskan oleh Ariz Ramli(Caprice)

13.3.2. Dilancarkan pada Mei 2017

13.3.3. TUJUAN

13.3.3.1. Memupuk budaya mengaji di kalangan umat islam di seluruh dunia

13.3.4. KELEBIHAN

13.3.4.1. Dapat membaca Al-Quran dengan lebih mudah

13.3.4.2. Memilih surah dengan lebih mudah yang ingin dibaca

13.3.4.3. Mengetahui tempoh membaca Al-Quran

13.3.4.4. Dapat memperbaiki tajwid

13.3.4.5. Mendalami maksud ayat Al-Quarn itu sendiri

13.3.5. KEBURUKAN

13.3.5.1. Tiada pemberitahuan masuknya waktu solat fardhu

13.3.5.2. Tiada lagi guru atau pengajar untuk membetulkan tajwid seseorang

13.3.5.3. Kebarangkalian membaca dengan salah sangat tinggi

13.3.5.4. Kebarangkalian penghasilan mushaf secara bercetak terdapat khilaf

13.4. MUSLIM PRO

13.4.1. KEBAIKAN

13.4.1.1. Sesuai pada bulan Ramadhan

13.4.1.2. Waktu solat yang tepat dan fleksibel dan mampu disesuaikan mana-mana negara

13.4.1.3. Al-Quran dengan tulisan yang jelas dan mudah untuk mencari halaman muka surat, surah serta juzuk

13.4.1.4. Mempunyai doa-doa harian yang sering diamalkan

13.4.2. KEBURUKAN

13.4.2.1. Memerlukan rangkaian internet untuk mengakses waktu solat

13.4.2.2. Memerlukan ruang yang besar iaitu sekitar 70MB

13.4.2.3. Mengandungi iklan dari Google dan perlu bertukar kepada premium version untuk membungnya

13.5. NATIJAHNYA

13.5.1. Pengetahuan ilmiah

13.5.2. Medium dakwah

13.5.3. Umat islam mampu mencapai kemajuan yang pesat

13.5.4. Jalan alternatif