ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE by Mind Map: ENTORN PERSONAL D'APRENENTATGE

1. INTERCANVI I COMUNICACIÓ

1.1. FACEBOOK

1.2. TWITTER

1.3. BLOGGER

1.4. INSTAGRAM

1.5. FÒRUMS DE DEBAT

2. EXPLORACIÓ

2.1. RECERCA D'INFORMACIÓ

2.1.1. REPOSITORIS

2.1.1.1. NORMATIVA

2.1.1.1.1. GENCAT.CAT (DOGC)

2.1.1.1.2. MEC (BOE)

2.1.1.2. PUBLICACIONS

2.1.1.2.1. DIALNET

2.1.1.2.2. OCDE

2.1.1.2.3. UNESCO

2.1.1.2.4. GTE

2.1.2. CERCADORS

2.1.2.1. GOOGLE

2.1.2.2. BING

2.1.2.3. WIKIPEDIA

2.1.2.4. SPOTIFY

2.1.2.5. YOUTUBE

2.1.3. ENCICLOPÈDIES

2.1.3.1. RAE

2.1.3.2. SOFTCATALA

2.1.3.3. DICCIONARI.CAT

2.1.3.4. WORDREFERNCE

2.1.3.5. GOOGLE TRADUCTOR

2.1.3.6. WIKIPEDIA

2.1.4. DIARIS

2.1.4.1. ARA.CAT

2.1.4.2. ELPUNTAVUI

2.1.4.3. LAVANGUARDIA.ES

2.1.4.4. ELPAIS.ES

2.1.5. REVISTES

2.1.5.1. CUADERNOS DE PEDAGOGIA

2.1.5.2. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA

2.1.5.3. QUADERNS DIGITALS

2.1.5.4. PEDAGOGS.CAT

2.1.5.5. GUIX

2.1.5.6. EDUTEC

2.1.5.7. EDUCAWEB

2.1.5.8. COMUNIDAD ESCOLAR

2.1.6. BLOGS

2.1.6.1. ESCUELA CON CEREBRO

2.1.6.2. ANA RAMIS

2.2. RECERCA DE RECURSOS

2.2.1. XTEC.CAT

2.2.2. ARC XTEC

2.2.3. ATENEU XTEC

2.2.4. TICHING

2.2.5. JCLIC

2.2.6. BLOGS DOCENTS

2.2.7. DIDACTICALIA

2.2.8. XEL·LU.NET

2.2.9. JUNTA DE ANDALUCIA

2.2.10. EDUCA.JCCM.ES

2.2.11. WEB.CAIB.ES

3. EXPRESSIÓ

3.1. EINES DE PRODUCCIÓ

3.1.1. OFIMÀTICA

3.1.1.1. MICROSOFT OFFICE

3.1.1.1.1. WORD

3.1.1.1.2. EXCEL

3.1.1.1.3. DREAMWAVER

3.1.1.2. GOOGLE DRIVE

3.1.1.2.1. DOCS

3.1.1.2.2. FORMULARIS

3.1.1.2.3. PRESENTACIONS

3.1.2. EDICIÓ VIDEOS

3.1.2.1. PREMIER

3.1.2.2. WINDOWS MOVIE MAKER

3.1.2.3. ART EFFECT

3.1.2.4. RESOLVE

3.1.3. EDICIÓ IMATGES

3.1.3.1. PHOTOSHOP

3.1.3.2. PAINT

3.1.4. FORMULARIS

3.1.4.1. KAHOOT

3.1.4.2. FORMULARI GOOGLE

3.1.4.3. PICKLERS

3.1.5. PUBLICACIONS

3.1.5.1. PUBLISHER

3.1.5.2. ILLUSTRATOR

3.1.6. EDICIÓ 3D

3.1.6.1. SKETCHUP

3.1.6.2. PAINT 3D

3.1.7. PRESENTACIONS

3.1.7.1. POWERPOINT

3.1.7.2. GOOGLE PRESENTACIONS

3.1.7.3. PREZZI

3.1.7.4. SLIDESHARE

3.1.8. PROGRAMACIÓ

3.1.8.1. SCRATCH

3.1.8.2. APP INVENTOR

3.1.9. MAPES CONCEPTUALS

3.1.9.1. MINDMEISTER

3.1.9.2. BUBBL

3.1.9.3. MINDOMO

3.1.9.4. GLIFFY

3.2. EINES DE PUBLICACIÓ

3.2.1. YOUTUBE

3.2.2. SLIDESHARE

3.2.3. PREZZI

3.2.4. DRIVE GOOGLE

3.2.5. DROPBOX

3.2.6. KAHOOT

3.2.7. BLOGGER

3.2.8. WORDPRESS

3.2.9. JOOMLA