intercultureel onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
intercultureel onderwijs by Mind Map: intercultureel onderwijs

1. totaal visie modern onderwijs

1.1. adaptief onderwijs

1.1.1. afstemmen van onderwijs op een individuele leerling

1.2. Weer Samen Naar School

1.2.1. binnenhouden en effectief opvangen van leerlingen in een school die anders naar het SBO moesten

1.3. Intercultureel onderwijs

1.3.1. omgaan met de ingewikkelde samenleving die we nu hebben

2. Omgaan met verschillen Sociale competentie: efficient communiceren

2.1. Kennis aspect

2.2. Houdingsaspect

2.3. Vaardigheidsaspect

3. efficient communiceren

3.1. kunnen luisteren

3.2. kunnen onderhandelen

3.3. kunnen inleven

3.4. opkomen voor je rechten

3.5. conflicten kunnen vermijden

4. Culturele meningsverschillen

4.1. argumenten hebben uiteenlopende achtergronden

4.2. waarom zou een school kledingvoorschriften hanteren

4.3. bij een dilemma kun je nooit een goede keuze maken

4.4. tegenargumenten zijn ook goed te bedenken

4.5. dialoog als enige mogelijke benadering

4.6. Scholen maken keuzes

4.7. dilemma's zijn onvermijdelijk