DİL AİLELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DİL AİLELERİ by Mind Map: DİL AİLELERİ

1. URAL- ALTAY DİL AİLESİ

1.1. ALTAY DİLLERİ

1.1.1. TÜRKÇE

1.1.2. MOĞOLCA

1.1.3. JAPONCA

1.1.4. KORECE

1.1.5. MANÇU-TUNGUZCA

1.2. URAL DİLLERİ

1.2.1. MACARCA

1.2.2. FİNCE

1.2.3. ESTONCA

2. HAMİ-SAMİ DİL AİLESİ

2.1. ARAPÇA

2.2. İBRANİCE

2.3. HABEŞÇE

2.4. AKATÇA

3. BANTU DİL AİLESİ

3.1. AFRİKA DİLLERİ

4. ÇİN-TİBET DİL AİLESİ

4.1. ÇİNCE

4.2. ASYA DİLLERİ

4.2.1. HİNT-İRAN DİLLERİ

4.2.1.1. İRAN

4.2.1.2. HİNT

4.3. TİBETÇE

4.4. VİETNAMCA

4.5. KMERCE

5. HİNT-AVRUPA DİL AİLESİ

5.1. AVRUPA DİLLERİ

5.1.1. LATİN DİLLERİ

5.1.1.1. FRANSIZCA

5.1.1.2. İTALYANCA

5.1.1.3. İSPANYOLCA

5.1.1.4. ROMENCE

5.1.2. GERMEN DİLLERİ

5.1.2.1. ALMANCA

5.1.2.2. İNGİLİZCE

5.1.2.3. FLEMENKÇE

5.1.2.4. İSVEÇÇE

5.1.2.5. NORVEÇÇE

5.1.3. SLAV DİLLERİ

5.1.3.1. RUSÇA

5.1.3.2. BULGARCA

5.1.3.3. SIRPÇA

5.1.3.4. HIRVATÇA

5.1.3.5. ÇEKÇE

5.1.3.6. LEHÇE