Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LMI PL by Mind Map: LMI PL

1. Lektion 2

1.1. Outnyttjad potential

1.1.1. Livets mening

1.1.1.1. Framgångsrik

1.1.1.1.1. Jämförelse

1.1.1.1.2. Jag är vs kan bli

1.1.1.1.3. Förverkliga mål

1.1.1.1.4. Materiellt

1.1.1.2. Jag?

1.1.2. Strävan

1.1.2.1. Mål

1.1.2.1.1. Sätta mål

1.1.2.1.2. Nå mål

1.1.2.1.3. Högre mål

1.1.2.1.4. Meningsfulla mål

1.1.2.1.5. Värda ansträngning

1.2. Självbild

1.2.1. Kapacitet

1.2.1.1. Intellektuell

1.2.1.2. Begränsning

1.2.1.2.1. 4 min/mile

1.2.1.2.2. Fruktan

1.2.1.2.3. Negativ

1.2.1.2.4. Tvivel

1.2.1.3. Tro

1.2.1.3.1. Jag klarar det

1.2.1.3.2. Jag klarar det inte

1.2.2. Jag

1.2.2.1. Unik

1.2.3. Självrespekt

1.2.3.1. Positiv mental bild

1.2.3.2. Insikt

1.2.3.3. Mig själv

1.2.3.3.1. Bygg inifrån

1.2.3.4. Älska dig själv

1.2.3.4.1. Osjälvisk

1.2.4. Kan ej utvecklas utöver denna

1.2.5. Hur förändra?

1.2.5.1. Åsikt om mig själv

1.2.5.2. Uppskattning

1.2.5.3. Respekt för egen betydelse

1.3. Att motivera sig

1.3.1. Orsakar beteendet

1.3.2. Sätter igång en handling

1.3.3. Inre drivkraft

1.3.3.1. Sätta mål

1.3.3.2. Förverkligande

1.3.4. Inre behov

1.3.5. En förväntan av förverkling

1.3.5.1. Tro

1.3.5.1.1. Självbild

1.3.5.2. Förväntan

1.3.5.2.1. Reservpotential

1.3.5.3. Önskan

1.3.5.3.1. Målbild

1.4. Att välja

1.4.1. Förmåga

1.4.1.1. Tidigare val

1.4.1.2. Utvecklas

1.4.1.3. Erfarenhet

1.4.2. Jag väljer själv

1.4.2.1. Mitt val, inte andras

1.4.3. Konsekvenser

1.4.3.1. Orsak och verkan

1.4.3.2. Resultat

1.4.3.3. Utfall

1.4.4. Grundläggande

1.4.4.1. Ansvar

1.4.4.2. Gåva

1.4.5. Förändra

1.4.5.1. Vanor

1.4.5.2. Attityder

2. Lektion 3

2.1. Beting

2.1.1. Varför?

2.1.1.1. Mål & Mening

2.1.1.2. Strävan

2.1.1.3. Drivkraft

2.1.1.4. Social anpassning

2.1.1.5. Mentala dvärgar

2.1.1.5.1. Bonsaiträdet

2.1.1.5.2. Elefanten på cirkus

2.1.1.6. Accepterad

2.2. Inflytande från familjen

2.2.1. Föräldrars egenskaper

2.2.1.1. Sådan far sådan son

2.2.2. Uppmuntran

2.2.2.1. Nå mål

2.2.2.2. Framgång

2.2.2.3. Eller vägran

2.2.3. Lojala

2.2.3.1. Begränsningar

2.2.3.1.1. Förmaningar

2.2.3.1.2. Hämmad

2.2.3.1.3. Det går aldrig

2.2.3.1.4. Pappa vet bäst

2.2.3.1.5. För bra för att vara sant

2.2.3.2. Vårda arvet

2.3. Vår sociala miljö

2.3.1. Ingen ö

2.3.1.1. Individ

2.3.1.2. Påverkas och betingas

2.3.1.3. Lärare

2.3.1.4. Vänner

2.3.1.5. Familj

2.3.2. Lokalpatriotism

2.3.2.1. Afrikansk stam

2.3.2.2. Språk

2.3.2.3. Provinsialism

2.4. Misstag & Misslyckande

2.4.1. Egna erfarenheter

2.4.1.1. Försöka igen

2.4.1.2. Anpassa

2.4.1.2.1. Rätta till

2.4.1.3. Inlärning

2.4.1.3.1. Barn

2.4.1.3.2. Djur

2.4.1.4. Misslyckas

2.4.1.4.1. Besvärande

2.4.1.4.2. Förvirrande

2.4.1.4.3. Sinnesstämning

2.4.1.4.4. Attityd

2.4.2. Risker

3. Lektion 1

3.1. Personligt ledarskap

3.1.1. Förmåga

3.1.1.1. Självförtroende

3.1.1.2. Inriktning

3.1.1.3. Insikt

3.1.2. Potential

3.1.2.1. Tro

3.1.3. Självmotivation

3.1.3.1. Prestera

3.1.3.2. Leda sig själv

3.1.3.3. Strävan till förbättring

3.1.3.4. Handlande

3.1.3.4.1. Beslutsamt

3.1.3.4.2. Utifrån mål

3.1.4. Inre kvalitet

3.1.4.1. Vilja till mening

3.1.4.1.1. Uttrycka

3.1.4.1.2. Mål

3.1.4.1.3. Värderingar

3.1.4.1.4. Tolkning

3.1.4.1.5. Livet

3.1.4.1.6. Spirit

3.1.5. Utöva

3.1.5.1. Utmaning

3.1.5.2. Rädlsa

3.1.5.3. Lathet

3.1.5.3.1. Medfödd

3.1.5.4. Vem?

3.1.5.4.1. Jag

3.1.5.4.2. Alla

3.1.5.5. Praktisera

3.1.5.5.1. Få ut det mesta

3.1.5.5.2. Egen vilja

3.1.5.5.3. Steg för Steg

3.1.6. Självbild

3.1.6.1. Förstå

3.1.6.2. Utveckla

3.1.6.3. Positiv

3.1.7. Belöning

3.1.7.1. Lycka

3.1.7.2. Tillfredsställelse

3.2. Formellt ledarskap

3.2.1. Grupp

3.2.2. Familjen

3.2.3. Organisation

4. Lektion 4

4.1. Att förstå motivationens betydelse

4.1.1. Antingen har man det eller ej

4.1.1.1. Brist på självmotivation

4.2. Framgång

4.2.1. Fortlöpande förverkliga fastställda mål

4.2.1.1. Mål

4.2.1.1.1. Ansvar

4.2.1.1.2. Produktivitet

4.3. Självmotivation

4.3.1. En önskan man håller fast vid genom förväntan & tro på förverkligande

4.3.1.1. Förväntan

4.3.1.2. Önskan

4.3.1.3. Tro

4.3.1.4. Handling

4.3.1.4.1. Steg för steg

4.3.1.4.2. Konstruktiv

4.3.1.4.3. Kreativ

4.3.1.5. Ej enkel

4.3.2. Ständig rörelse

4.4. Basbehoven

4.4.1. Unik i sitt sätt att möte sina behov

4.4.2. Fysiska

4.4.2.1. Grund för högre behov

4.4.2.2. Primitiva

4.4.2.3. Går snabbt att förverkliga

4.4.3. Trygghet & Säkerhet

4.4.3.1. Lön

4.4.3.2. Anställning

4.4.3.3. Attityd mot oss själva

4.4.3.3.1. Ansvar

4.4.4. Kärlek & Social

4.4.4.1. Symbolvärde

4.4.5. Uppskattning

4.4.5.1. Självuppskattning

4.4.6. Självförverkligande

4.4.6.1. Kräver något av oss

4.4.6.2. Kontinuerlig utveckling

4.4.6.3. Lägre behov först

4.4.6.4. Personlig ledarskapsförmågan

4.5. Rädsla

4.5.1. Rädda

4.5.1.1. Omotiverad på fel sätt

4.5.1.2. Straffade

4.5.1.3. Destruktivt

4.5.2. Socialt accepterade

4.5.2.1. Samhällsstraff

4.5.2.2. Regler

4.6. Belöning

4.6.1. En rättighet?

4.6.2. Motsats till rädsla

4.6.3. Beteende belönas

4.6.4. Upphör när behov tillfredsställts

4.6.5. Jämför oss med andra

4.7. Utbytessystem

4.7.1. Behov existerar

4.7.1.1. Fysiska

4.7.1.2. Sociala

4.7.1.3. Offrar lägre behov

4.7.1.4. Vilket behov motiverar?

4.7.1.4.1. Vi motiveras av olika behov

4.7.1.4.2. Utvärderas

4.7.2. Inget är gratis

4.7.3. Motivation kräver

4.8. Attityd motivation

4.8.1. Attityd

4.8.1.1. Offer

4.8.1.2. Dra nytta

4.8.2. Förändra för bestående

4.8.2.1. Grundstrukturen i personlighet

4.8.3. Bearbeta

4.8.4. Tankevanor

4.8.4.1. Gamla

4.8.4.2. Nya

4.8.5. Ej enkelt

5. Lektion 5

5.1. Vanor

5.1.1. Utvecklas

5.1.1.1. Tillägnar man sig

5.1.1.2. 95% vanemässigt

5.1.1.3. Formas

5.1.1.3.1. Bryts

5.1.1.4. Dåliga

5.1.1.4.1. Ej dåliga val

5.1.2. Attityder

5.1.2.1. Hur förändra?

5.1.2.1.1. Förstå

5.1.2.1.2. Tillfredsställelse ges

5.1.2.1.3. Ersätta

5.1.2.1.4. Återgå till g:a

5.1.2.1.5. Motstånd

5.1.2.2. Tankevanor

5.1.2.2.1. Formas

5.1.2.2.2. Association

5.1.2.3. Känslomässig

5.1.2.4. Framgångsattityder

5.1.2.4.1. Beslutsamhet

5.1.2.4.2. Entusiasm

5.1.2.4.3. Självaktning

5.1.2.4.4. Självförtroende

5.1.3. Framåtsträvande