PROPIETATS DELS MATERIALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROPIETATS DELS MATERIALS by Mind Map: PROPIETATS DELS MATERIALS

1. TECNOLOGIQUES

1.1. mal·leabilitat

1.2. soldabilitat

1.3. ductilitat

1.4. elasticitat

1.5. fusibilitat

2. QUÍMIQUES:

2.1. corrosiò

2.2. oxidaciò

3. FÍSIQUES

3.1. TENACITAT

3.2. CONDUCTIVITAT TÈRMICA

3.3. CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA

3.4. DURESA

4. MECANIQUES

4.1. TENACITAT/FRAGILITAT

4.2. RESISTENCIA

4.3. DURESA

4.4. ELASTICITAT

4.5. PLASTICITAT

5. ECOLOGIQUES

5.1. recicable

5.2. toxicitat

5.3. biodegradable