Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Interneti ohud by Mind Map: Interneti ohud

1. Lastele

1.1. Keelatud materjaalid

1.1.1. Новый узел

2. Viirusid

2.1. Trojans

2.2. Stuxnet

2.3. Zeus Botnet

2.4. Conficker

2.5. MyDoom

3. Pettus

3.1. Dialers

3.2. Phishing

4. Liigipääs kõrvalisiku poolt

4.1. Spyware

4.2. Adware

4.3. Hack Attacks

4.4. Vulnerability

5. Spam

5.1. Reklaam

5.2. Phishing

5.3. Viirusid

5.4. Õnne kirjad

5.5. Dos-rünne