Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Характеристика сучасної системи спеціальної освіти

1.1. Позитивні сторони

1.1.1. Достатня матеріальна база

1.1.2. Організація професійно-трудової підготовки

1.1.3. Забезпечення сучасними навчально-методичними матеріалами

1.1.4. Організація довкілля

1.1.5. Наявність відповідних умов для надання корекційної допомоги

1.2. Негативні сторони

1.2.1. Ізольованість дітей з психофізичними порушеннями у спеціальних школах-інтернатах

1.2.2. Недостатнє науково-методичне та навчальне забезпечення освітнього процесу дітей з важкими патологіями, які потребують додаткових освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг

1.2.3. Відчуження сім`ї від виховного процесу, соціальна інфантильність учнів, обмеженість розвитку життєвих компетенцій

2. Типи навчальних закладів, які надають освітні послуги для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

2.1. Раннє дитинство

2.1.1. ПМПК, будинки дитини, центри раннього втручання, консультування в навчально-реабілітаційних центрах, центри розвитку дитини та центри реабілітації

2.2. Дошкільний період

2.2.1. ПМПК, спеціальні ДНЗ, спеціальні групи при ДНЗ комбінованого типу, дошкільні групи при спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах, центри розвитку дитини.

2.3. Період шкільного навчання

2.3.1. Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, спеціальні класи в ЗНЗ масового типу, реабілітаційні центри

2.3.1.1. Для дітей з ЗПР

2.3.1.2. Для дітей з ТПМ

2.3.1.3. Розумово-відсталих дітей

2.3.1.4. Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

2.3.1.5. Для дітей зі зниженим зором

2.3.1.6. Для дітей зі зниженим слухом

2.3.1.7. Для сліпих дітей

2.3.1.8. Для глухих дітей

2.4. Період професійного навчання

2.4.1. Спеціальні групи при коледжах, професійно-технічних училищах, медико-соціальні реабілітації, центри соціально-психологічної реабілітації, центри професійно-трудової реабілітації