Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave by Mind Map: Kopjimi dhe zhvendosja e qelizave

1. Kopjimi dhe zhvendosja behet duke perdorur komandat e klubit te Clipboard ose me kombinim e tasteve CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V.

2. Bëhet duke përdorur komandat Copy dhe Cut nga menyja e kontekstit, kurse ngjitja e përmabjtjes së Clipboard-it mund te behet me komandat Paste ose Paste Special.

3. Janë: ngjitja e përmbajtjes, ngjitja e formulave, ngjitja e vlerave, ngjitja speciale me më shumë opsione etj.

4. Brenda fletës bëhet duke shtypur butonin Copy ose Cut në Clipboard dhe ne fund Paste, në fletën tjetër i zgjedhim qelizat shtypim butonet e njëjta si më parë dhe kalojmë në fleten tjeter punuese dhe prekim Paste.

5. Zhvendosja bëhet duke zgjedhur qelizat te cilat dëshirojm t`i zhvendosim, kurse kopjimi bëhet ne menyrë të ngjashme por gjatë tërheqjes duhet te mbahet shtypur tasti CTRL.

6. Me anë të mënysë së kontekstit.

7. Opsionet e ngjitjes.

8. Përmes metodes CLIPBOARD.

9. Zhvendosja dhe kopjimi me metodën DRAG dhe DROP.

10. Kopjimi dhe zhvendosja brenda fletës, dhe në fletën tjeter.