Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

2. Професійне співробітництво психолога та логопеда.

2.1. Основні напрями та співпраці логопеда психолога •оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів; •участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу); •планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять; •проведення консультацій з питань розвитку психологічних аспектів, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків; •розробка програм психологічної навчального закладу освіти педагогів з елементами логопедичної роботи

3. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя.

3.1. -Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини; -Педагогів Консультування -Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП;

4. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя.

4.1. -Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини; - Консультування педагогів;

5. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

5.1. Отже, співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти – суттєвий чинник у структурі професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі. Завдяки співпраці вчителі та корекційної освіти фахівці отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

6. Професійне співробітництво і вчителя вчителя асистента.

6.1. Обов'язки учителя : - складати плани уроків та проводити уроки; - контролювати навчання учнів та допомагати їм; - надавати матеріали асистентові вчителя Спільні дії: обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків Обов'язки асистента учителя: - докладніше пояснювати уроку елементи тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

7. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.

7.1. -Розробка індивідуальної програми розвитку дитини; - Педагогічне Консультування; -Інформування вчителя та асистента вчителя;