ธุรกิจสปาในประเทศลาว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ธุรกิจสปาในประเทศลาว by Mind Map: ธุรกิจสปาในประเทศลาว

1. ลักษณะ

1.1. Hotel & Resort Spa

1.1.1. สปาเน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดโดยเฉพาะมีการจัดให้สถานที่มีบรรยากาศดี ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับปรนนิบัติร่างกายผิวพรรณและบำบัดความเครียดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

1.2. Day Spa

1.2.1. เป็นสปาที่ไม่มีห้องพักค้างคืน ใช้ระยะเวลาอันสั้นประมาณ 1-5 ชัวโมง ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความสวยงามและผ่อนคลาย

2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

2.1. อันดับ1

2.1.1. นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

2.2. อันดับ2

2.2.1. คนทำงานในนครเวียงจันทร์

3. การจัดโปรโมชั่นของสปา

3.1. การสมัครสมาชิกรายปี

3.2. บัตรส่วนลด

3.3. ขายเมนูสปารวมที่พัก

4. อุปสรรค

4.1. ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ

4.1.1. สปป.ลาว ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้า รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ

5. กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน

5.1. ฉบับล่าสุดปี 2552

5.2. สิทธิประโยชน์

5.2.1. เมื่อนำกำไรมาขยายกิจการจะได้รับการเว้นอากรในปีบัญชีนั้นๆ

5.2.2. กิจการของต่างชาติในลาวเมื่อต้องการส่งเงินกำไรต่างๆกลับประเทศหรือประเทศที่สาม สามมารส่งผ่านธนาคารลาวได้แต่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฏหมาย

5.2.3. มีการเว้นภาษีนำเข้าของอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆที่ลาวไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ

6. เมนูสปา

6.1. นวดเท้า

6.2. นวดโบราณลาว

6.3. นวดน้ำมัน

6.4. นวดประคบ

6.5. ขัดผิว