Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Demokrati af Mind Map: Demokrati

1. Det kan tage længere tid at træffe en beslutning

2. sovjet gik i opløsning 1991

3. etnos=et fællesskab på baggrund af etnisitet

4. Parlementarisme

4.1. betyder en flertals regering

4.2. statsministeren måtte ikke længere have et flertal imod sig i Folketinget. Skete det, skulle der udskrives valg, eller også måtte statsministeren gå af.

5. Medborger

5.1. indvandrere skal bestå en test, for at blive danskstatsborger

5.1.1. en test med 40 spørgsmål om danmark og dansk historie hvor du skal svare minimum 32 rigtige

5.2. en medborger skal deltage aktivt i samfundet.

5.3. en medborger er en borger der er aktiv i samfundet med undtagelse af folk der er umyndig gjordt

5.4. en person der kender sine rettighederog pligter, og som føgler sig som en del af det danske demokrati

5.5. en der hjælper

6. frihed under ansvar for fællesskabet

6.1. Tag ansvar for dine egne handlinger

7. Demokratiets opståen og historie

7.1. I verden

7.2. Revolutoin

7.2.1. når man går imod den der har magten FX. den franske revolution

7.2.2. det gamle Grækenland i byen athen

7.2.3. da man gik fra enevælde til demokrati

7.2.4. I Danmark

7.2.4.1. Kongen overgav sig

7.3. Enevælde

7.3.1. enevælde er når kongen har magten

7.3.2. hvor en person har magten

7.3.3. Ludvig 14. sagde 'Staten det er mig'. Det er den præcise betegnelse af enevælden.

7.4. i danmark

7.4.1. hvad er grundloven

7.4.1.1. det er grundlovsdag d. 5. juni

7.4.1.1.1. 1849

7.4.1.2. den blev skrevet for at sikre Danmarks demokrati

7.4.1.3. 89 pargraffer

7.4.2. Danmark har verdens første kvindelige statsminister

7.4.2.1. Helle Torning

7.5. I udlandet

8. demokrati som styreform

8.1. Magtens tredeling

8.2. Kun i regeringen

9. Demokrati som livsopfattelse

9.1. en måde at se politik på

9.2. er en dialog mellem mennesker

9.3. En måde at leve på

9.3.1. Som i skolen og på arbejdspladser

10. Hvad er demokrati

10.1. i alle demokratier er der 3 deling af magten, den dømmende, lovgivende og den udøvende. demokrati er et folkestyre og det modsatte at diktatur

10.2. I et demokrati bestemmer folket, og alle Mennesker er ligestillede.

10.3. Regering

10.3.1. Flere partier

10.4. det er godt

10.4.1. demokrati er en styreform der fordeler magten blandt flere personer.

10.5. fællesskab

10.6. en styreform

11. Rettigheder i et demokrati

11.1. ydringsfrihed

11.1.1. når man må gøre hvad man vil og har ret til at sige hvad man vil men under ansvar

11.2. ejendomsret

11.2.1. ejendommen er ukrænkelig

11.3. stemmeret ved valg til folketinget, hvis man er fyldt 18år.

11.4. Domstol inden for 24 timer

11.4.1. inden tiden er udløbet skal man for retten

11.5. Religionsfrihed

11.5.1. ret til at have den religion /tro man vil

11.6. Forsamlingsfrihed

11.7. rettigheder er noget man har ret til

11.8. fx. religionsfrihed, bistandshjælp, ejendomsret, ydringsfrihed

11.8.1. Retten til et sted at bo

11.9. uddannelsesret

11.9.1. ret til en uddannelse

12. Pligter i et demokrati

12.1. Man skal stemme

12.2. en pligt er noget man skal/overholde

12.2.1. fx. følge loven

12.3. Man skal være aktiv medborger

12.4. undervisningspligt

12.5. betale skat

13. Hvilke krav skal der stilles til deltagerne i et demokrati?

13.1. man skal stemme

13.2. Man skal være aktiv medborger

13.3. krav er det "samme" som pligter

14. Magtens tredeling

14.1. den lovgivende

14.1.1. det er folketinget

14.2. den udøvende

14.2.1. Regeringen

14.3. den dømmende

14.4. det er domstolen

14.5. magtens tredeling: den lovgivende - folketinget, udøvende - regeringen (kongen) , dømmende - domstolene

14.6. 1. Den lovgivende magt: dem der laver lovene. l Danmark i dag: Folketinget. 2. Den udøvende magt: dem der har ansvaret for, at lovene bliver overholdt. l Danmark i dag: regeringen/ministerne 3.Den dømmende magt: dem der dømmer de personer, som ikke overholder lovene. l Danmark i dag:

14.6.1. den franske filosof Montesquieu blev indspierret af demokratiet som det eksistrede i oldtidens Grækenland

14.7. opfundet af en gut i frankrig

14.7.1. Charles Montesquieu

14.8. magtens tredeling er en slags pseoudo

15. Udemokratiske styreformer - beskriv hvilke

15.1. diktatur hvor en eller meget få styrer landet

15.1.1. I mange tilfælde er der regler for hvad man må sige i det offentlige det kaldes censur

15.2. enevælde hvor kongen bestemmer

15.3. kommunisme

15.4. Anarki!

15.4.1. der er ingen der har magten

16. Retssikkerhed

16.1. Retten til en rimelig retssag

16.2. retssikkerhed skal beskytte /sikre brgerens rettigheder

17. Statsborger

17.1. alle der er født i Danmark er automatisk dansk statsborger

17.1.1. det er forkert fordi: Min moster er 20 år og er født i Danmark. hun skulle for 1 eller 2 år siden tage dansker testen. jeg ved ikke om det er fordi hendes forældre ikke er dansk statsborger men jeg tror at de er!

17.2. en statsborger er en officielt "medlem" af landet. som statsborger får man fx pas og rettigheder som kan høre med til landet lovgivning.

17.3. for at være dansk statsborger skal man tage indfødsretsprøven

18. Andet - Bonus info fra jer

18.1. etnos = en blond, hvid, kristen person

18.1.1. man kan godt være etnos og demos

18.2. demos = fællesskab, demokrati, aktiv samfundet

18.3. hvis man styre efter det der er populært hedder det populisme

18.4. holocaust betyder udryddelse af jøderne under 2. verdenskrig

18.5. spæregransen er en grænse for hvor mange procent af samfundets stemmer man skal have for at komme i folketinget

18.5.1. etnos betyder at man ser ud som der man kommer fra, fx. er den danske etnos = blond, blå øjne. Altså et skandinavisk udseende

18.5.1.1. i Danmark har vi et repræsentativt demokrati

18.5.2. 2 %

18.6. Etnos: Den oprindelige race i landet

18.7. 5 juni 1849 er grundlovsdag

18.7.1. frederik d. 7 gav os den

18.8. Berlinmurens fald = 1989

18.9. den kolde krig var fra 1945-1991

19. Hvilke kendetegn har et demokratisk styret land

19.1. Stemmeret

19.2. man er flere om at bestemme, og der er ydringsfrihed.

19.3. man er flere om at diskuterer inden man tager en beslutning

20. Hvilke kendetegn har et udemokratisk ledet land?

20.1. Ikke stemmeret

20.2. den almindelige borger har ikke ret til at stemme og har derfor ikke indflydelse

20.3. enevælde

20.4. diktatur

20.5. et parti som i rusland

20.6. udemokratisk

21. Ulemper ved demokrati

21.1. alle er ikke enige hele tiden

21.2. Dem som er under 18 år har intet at sige

21.3. Hvis der er mange små partier er det svært at samle en regering

21.3.1. Som i Tyskland

21.3.2. ulempen er at det kan tage længere tid at gennemføre lovforslag i modsætning til fx diktatur hvor der fx ikke er en regering til at sige imod.