Pædagogisk Læringscenter

Mindmap til en debat om PLC i forhold til bekendtgørelse og reform

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Pædagogisk Læringscenter af Mind Map: Pædagogisk Læringscenter

1. Læringsvejleder/Bibliotekar

1.1. Litteratur

1.2. Materialeoverblik og støtte til vurdering af læremidler

1.3. Kendskab til elevernes læsning og interesser

1.4. Kollegavejledning

1.5. Understøttende undervisning

1.5.1. Bibliotekskundskab

1.5.2. Læsekursus

1.5.3. Oplæsning

1.6. Backoffice opgaver

1.7. Kulturformidling

1.8. Åbningstid på biblioteket

1.9. Inspirator for lærere, pædagoger og team

2. IT vejledere

2.1. Digital didaktik

2.1.1. Sætte ny viden i spil om digital didaktik

2.2. Kollegavejledning

2.3. Understøttende undervisning

2.3.1. Undervisning i klassen med lærer

2.3.2. Undervisning af grupper

2.3.3. Deltagelse i projekter

2.4. Overblik og støtte til vurdering af digitale læremidler

2.5. Opfølgning på undervisningsplaner

2.6. Facilitere videndeling

2.6.1. Digitalt

2.6.2. Via netværk og teams

2.7. Overblik i forbindelse med digitale test

2.8. Følge op på undevisning i sikker færden på nettet

2.9. Sætte ny viden i spil om målstyret læring og digitale muligheder

2.10. Inspirator for lærere, pædagoger og team

3. Læsevejledere

3.1. Test

3.2. Evaluering

3.3. Kollegavejledning

3.4. Læsekursus

3.5. Fagteam inspirator

3.6. Sætte ny viden i spil om målstyret læring og læsning

3.7. Videndeling

3.7.1. I fagteamet

3.7.2. Kommunalt

3.7.3. Digitalt og via netværk

4. Matematikvejleder

4.1. Test

4.2. Evaluering

4.3. Kollegavejledning

4.4. Fagteam inspirator

4.5. Sætte ny viden i spil om målstyret læring i matematik

4.6. Videndeling

4.6.1. I fagteamet

4.6.2. Kommunalt

4.6.3. Digitalt og via netværk

5. Naturfagsvejleder

5.1. Sætte ny viden i spil om målstyret læring i naturfag

5.2. Fagteam inspirator

5.3. Videndeling

5.3.1. I fagteamet

5.3.2. Kommunalt

5.3.3. Digitalt og via netværk

6. Virtuelt sted

6.1. Hjemmeside

6.2. Skoleblogs

6.3. Online undervisning

6.4. Abonnementer

6.5. Skoleintra

6.6. Linkssamlinger

6.7. Bib. Søgefunktion

7. Fysisk sted

7.1. Bibliotek

7.2. Materialesamling

7.3. Udstillingssted

7.4. Fremlæggelsessted

7.5. Et varieret udbud af arbejdssteder for elever

7.5.1. Teknologi

7.5.2. Forskellige læsepladser

7.5.3. Gruppeborde

7.5.4. Elevværksted med adgang til et varieret udbud af materiale

8. Pædagogisk leder

9. Lærere og pædagoger

10. Elever

11. AKT

12. Bevægelse

13. DSA vejleder

13.1. Test

13.2. Evaluering

13.3. Kollegavejledning

13.4. Sætte ny viden i spil om målstyret læring og tosprogethed

13.5. Videndeling

13.5.1. Kommunalt

13.5.2. Digitalt og via netværk

14. Inklusionsvejleder?

15. Talentvejleder

15.1. Inspirator

15.2. Videndeling

15.2.1. Kommunalt

15.2.2. Digitalt og via netværk

15.3. Understøttende undervisning