Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Radioaktivitet af Mind Map: Radioaktivitet

1. Becqurel

1.1. Født den 15. December 1852

1.2. Fransk fysiker, der i 1903 fik nobelprisen i fysik sammen med Pierre, og Marie Curie

2. Isotoper

2.1. Atomer med samme antal protoner, men med et forskelligt antal neutroner, kaldes en isotop

2.2. Hans Geiger udviklede sammen med Rutherford, geigertælleren i 1908

3. Baggrundsstråling

3.1. Ioniserende stråling fra rummet

3.2. Radioaktive stoffer har været på jorden i mange årtusinde, både i jorden, og i luften

4. Alfastråling

4.1. Alfastråling blev opdaget af Rutherford i 1899

4.2. Alfastråling opstår når der er for få neutroner i forhold til protoner. Ved alfastråling udsneder stoffet 2 neutroner og 2 protoner. (= 1 heliumkerne)

5. Betastråling

5.1. Betastråling opstår når der er for lidt protoner. Ved betastråling laver stoffet en neutron om til en proton, samtidig med at den udsender en elektron

6. Gammastråling

6.1. Den kraftigste form for stråling

6.2. Kan ikke stoppes

6.2.1. Udelukkende energi

6.3. Gammastråler kan trænge dybt ind i menneskekroppen, så de kan være farlige. Men det er til gengæld meget svært for gammastråler at trænge ind i kroppen.

7. Kernekort

7.1. Et kernekort er en oversigt over de stoffer som andre radioaktive stoffer henfalder til

7.2. Blå felter på kernekortet udsender alfastråling. Gule felter udsender betastråling, og de sorte felter er stabile kerner.

8. Affald

8.1. Grundstofferne der dannes ved fissionen i kernereaktorer er stærkt radioaktive

9. Kerner

9.1. 83+ protoner = radioaktiv

9.2. Ustabil ved mere end 83 protoner

9.3. Hvis antallet af neutroner og protoner ikke er det samme, er den også ustabil, og dermed radioaktiv

10. Rutherford

10.1. Født den 30. August 1871, i New Zealand.

10.2. Engelsk atomfysiker, og fik nobelprisen for kemi i årstallet 1908

10.3. Rutherford opdagede atomkernen

11. Ioniserende stråling

11.1. Radioaktiv stråling

11.1.1. Ødelægger celler i kroppen

11.1.2. Kan give kræft

11.2. Meget farlig

12. Geigertælleren

12.1. Apparat der er lavet til at kunne tælle mængden af stråling der registreres gennem et GM rør.

13. Bremsning af stråler

13.1. For at bremse stråler bruges der afskærmning bestående af forskellige materialer. De mest anvendte er beton og bly.

14. Henfald

14.1. Et stof laves om til et andet stof

14.2. Denne proces kan tage meget lang tid (mange tusinder år) eller meget kort tid (under en time).

15. Cellers påvirkning

15.1. Når huden rammes af stråling fra en radioaktiv kilde, trænger det gennem huden (medmindre det er Alfastråling.

15.2. Her dannes forskellige kemiske stoffer som kroppen ikke kan håndtere.

15.3. Kan lave uoprettelige skader på kroppen.

16. Forurening

16.1. Når et levende væsen bliver radioaktivt forurende, har det effekt på personens eller dyrets DNA

17. Anvendelse

17.1. Fusionsvåben

17.1.1. Brintbomber

17.1.2. Meget farlig

17.2. Fissionsvåben

17.2.1. Atombomber

17.2.2. Meget farlig