Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Radioaktivitet af Mind Map: Radioaktivitet

1. Kerner

1.1. 83+ protoner = radioaktiv

1.2. Ustabil ved mere end 83 protoner

1.3. Hvis antallet af neutroner og protoner ikke er det samme, er den også ustabil, og dermed radioaktiv

2. Rutherford

2.1. Født den 30. August 1871, i New Zealand.

2.2. Engelsk atomfysiker, og fik nobelprisen for kemi i årstallet 1908

2.3. Rutherford opdagede atomkernen

3. Ioniserende stråling

3.1. Radioaktiv stråling

3.1.1. Ødelægger celler i kroppen

3.1.2. Kan give kræft

3.2. Meget farlig

4. Becqurel

4.1. Født den 15. December 1852

4.2. Fransk fysiker, der i 1903 fik nobelprisen i fysik sammen med Pierre, og Marie Curie

5. Isotoper

5.1. Atomer med samme antal protoner, men med et forskelligt antal neutroner, kaldes en isotop

5.2. Hans Geiger udviklede sammen med Rutherford, geigertælleren i 1908

6. Geigertælleren

6.1. Apparat der er lavet til at kunne tælle mængden af stråling der registreres gennem et GM rør.

7. Baggrundsstråling

7.1. Ioniserende stråling fra rummet

7.2. Radioaktive stoffer har været på jorden i mange årtusinde, både i jorden, og i luften

8. Alfastråling

8.1. Alfastråling blev opdaget af Rutherford i 1899

8.2. Alfastråling opstår når der er for få neutroner i forhold til protoner. Ved alfastråling udsneder stoffet 2 neutroner og 2 protoner. (= 1 heliumkerne)

9. Betastråling

9.1. Betastråling opstår når der er for lidt protoner. Ved betastråling laver stoffet en neutron om til en proton, samtidig med at den udsender en elektron

10. Gammastråling

10.1. Den kraftigste form for stråling

10.2. Kan ikke stoppes

10.2.1. Udelukkende energi

10.3. Gammastråler kan trænge dybt ind i menneskekroppen, så de kan være farlige. Men det er til gengæld meget svært for gammastråler at trænge ind i kroppen.

11. Bremsning af stråler

11.1. For at bremse stråler bruges der afskærmning bestående af forskellige materialer. De mest anvendte er beton og bly.

12. Henfald

12.1. Et stof laves om til et andet stof

12.2. Denne proces kan tage meget lang tid (mange tusinder år) eller meget kort tid (under en time).

13. Kernekort

13.1. Et kernekort er en oversigt over de stoffer som andre radioaktive stoffer henfalder til

13.2. Blå felter på kernekortet udsender alfastråling. Gule felter udsender betastråling, og de sorte felter er stabile kerner.

14. Affald

14.1. Grundstofferne der dannes ved fissionen i kernereaktorer er stærkt radioaktive

15. Cellers påvirkning

15.1. Når huden rammes af stråling fra en radioaktiv kilde, trænger det gennem huden (medmindre det er Alfastråling.

15.2. Her dannes forskellige kemiske stoffer som kroppen ikke kan håndtere.

15.3. Kan lave uoprettelige skader på kroppen.

16. Forurening

16.1. Når et levende væsen bliver radioaktivt forurende, har det effekt på personens eller dyrets DNA

17. Anvendelse

17.1. Fusionsvåben

17.1.1. Brintbomber

17.1.2. Meget farlig

17.2. Fissionsvåben

17.2.1. Atombomber

17.2.2. Meget farlig