Målgruppeanalyse Gangbesværede ældre

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Målgruppeanalyse Gangbesværede ældre af Mind Map: Målgruppeanalyse Gangbesværede ældre

1. Kendskab og holdning til problemet

1.1. Kilde: Nanny Nielsen - 82 år

1.2. Vel oplyst om problemet

1.3. Forhindringer: Økonomi, transport fysisk tilstand.

2. Sproglig tone

2.1. Formelt

2.2. Enkelt

2.3. Fængende

2.4. Patos præget

3. Meninger og erfaringer med budskabet

3.1. Positiv holdning

3.2. Kritisk over for transport og økonomi

3.3. Kedelig erfaring med konstant påmindelse, om nedsat funktionsevne

3.4. Positive erfaringer - når de er kommet afsted

3.5. Positive over for social sammehænge

4. Medium

4.1. TV - avis/TV -reklamer

4.2. Flyers

4.3. Aviser

5. Målgruppens behov

5.1. Små bevægelser i dagligdagen

5.2. Sociale aktiviteter

5.3. Behov for fællesskab