A Lírica latina. Horacio.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
A Lírica latina. Horacio. por Mind Map: A Lírica latina. Horacio.

1. A lírica como xénero literario

1.1. Composicións poéticas

1.1.1. emocións e sentimentos

1.1.1.1. enfoque persoal e subxectivo

1.2. Lyros

1.2.1. instrumento musical de corda

1.2.2. Lírica

1.2.2.1. danzas e melodías

1.2.2.1.1. complexas e intensas

1.3. Perfección no uso das palabras

1.3.1. Balada

1.3.1.1. de bailare

1.3.2. Soneto

1.3.2.1. de sonitus

1.3.3. Oda

1.3.3.1. de odé

1.3.4. Salmo

1.3.4.1. de psalmus

2. Subxéneros líricos

2.1. Égloga

2.1.1. eclŏga, ἐκλογή

2.1.1.1. ‘extracto, selección, peza escollida’

2.1.2. Grecia, s. IV a.C., Idilios de Teócrito

2.1.3. Diálogos de pastores sobre temas xeralmente amorosos nunha natureza idílica

2.1.4. 2 tipos de estrutura principais

2.1.4.1. Estrutura monódica

2.1.4.2. Estrutura dual

2.1.5. Algunhas representáronse no teatro (Bucólicas de Virxilio)

2.1.6. Égloga na literatura castelá

2.1.6.1. Autores destacados

2.1.6.2. Juan del Encina (1458-1529)

2.1.6.3. Lucas Fernández (1474-1542)

2.1.6.4. Garcilaso de la Vega (1498-1536)

2.1.6.5. Juan Boscán (1490-1542)

2.1.6.6. Hernando de Acuña (1518-1580)

2.2. Elexía

2.2.1. Poema en verso elexíaco

2.2.1.1. un verso hexámetro, outro pentámetro

2.2.2. Autores gregos

2.2.2.1. Temas sociais e políticos

2.2.3. Autores latinos

2.2.3.1. Añaden temas de amor, vida e morte.

2.2.4. Destacan: Catulo, Ovidio,Tibulo e Propercio

2.2.5. Ovidio

2.2.5.1. Temática amorosa

2.2.5.2. Tristeza e as Pónticas (poemas de lamentación polo seu exilio)

2.3. Epigrama 449 a.C - 336 a.C

2.3.1. Sobre-escribir / escribir encima

2.3.2. Composición poética

2.3.2.1. Breve, elegante, intenso

2.3.2.2. Pensamento principal festivo / satírico

2.3.2.3. Inxenioso

2.3.2.4. Emocións e sentimentos

2.3.2.5. Inscrición sobre un obxeto

2.3.2.6. Acontecementos serios, singulares, triviais

2.3.2.7. Ton burlesco, xogo de palabras

2.3.3. Roma

2.3.3.1. poesía audaz

2.3.3.2. Frívolo, desenfrenado, mordaz

2.3.3.3. Costumes, vida, sociedade

2.3.3.3.1. Grega e Romana

2.3.4. Marcial 40 d.C - 104 d.C

2.3.4.1. Descrición da vida romana

2.3.4.1.1. Oficio de enterrador e cazadotes

2.3.4.1.2. Cear fóra

2.3.4.1.3. Regalar ungüento

2.3.4.2. Ironía

2.3.5. Humanista Giulio Cesar Scaligero

2.3.5.1. "Poema breve cum simplici cuiuspiam rei, vel personae, vel factis indicatione; aut ex propositis aliquid deducens." Poetices libri septem

2.3.5.1.1. 2 características definitivas

2.3.6. Marcial, vida e obra

2.3.6.1. 40 d.C - 104 d.C Bílbilis

2.3.6.2. Quintiliano / Plinio o Mozo

2.3.6.3. 500 epigramas / 15 libros

2.3.6.4. Liber de spectaculis

2.3.6.5. Xenia e Apophoreta

2.3.6.5.1. Desprezo da temática mitolóxica

2.3.6.5.2. Defectos e virtudes do home e da muller

2.3.6.5.3. Retrato de clases sociais

2.3.6.5.4. Paixóns do pobo

2.3.6.5.5. Vicios e costumes

2.4. Oda

2.4.1. Ton elevado ou cantado

2.4.2. Reflexión do poeta

2.4.3. Relixiosa, heroica, filosófica ou amorosa

2.4.4. Antiga Grecia: Corales e monodias

2.4.4.1. Píndaro: deuses, heroes, atletas

2.4.4.2. Alceo Mitilene: guerreiros, virtudes militares

2.4.4.3. Safo: amor e amantes

2.4.4.4. Anacreonte: amor, praceres da mesa

2.4.5. Roma

2.4.5.1. Horacio o máis destacado

2.4.6. Lírica castelá: Garcilaso e Frei Luis de León

3. Primeiras manifestacións

3.1. Precedentes

3.1.1. Carmen Saliorum

3.1.1.1. Sacerdotes saltadores de Marte

3.1.1.1.1. Saliares ou salios

3.1.1.2. Himno dos Salios

3.1.1.2.1. Procesión

3.1.1.2.2. Inintelixible romanos época clásica

3.1.2. Carmen fratrum Arvalium

3.1.2.1. Himno dos irmáns Arvales

3.1.2.1.1. Fratres Arvales

3.1.3. Quinto Lutacio Catulo

3.1.3.1. Poesía lírica de estilo helenístico

3.1.3.1.1. Roma

3.1.3.1.2. s. II a.C.

3.1.3.1.3. Conservación escasa

3.1.3.2. Cidadáns gregos renuncian grandezas

3.1.3.2.1. Poemas breves

4. A lírica no s. I a.C.

4.1. O status social dos poetas

4.1.1. Clases sociais elevadas

4.1.1.1. Autonomía

4.1.1.2. Liberdade de expresión

4.1.1.3. Desentendemento da temática social

4.1.2. Poesía intimista individualismo na literatura

4.2. A función da poesía, o poeta e o seu público

4.2.1. Funcións tradicionais da época

4.2.1.1. Entreter ao público

4.2.1.2. Educar mediante o contido

4.2.1.3. Cantar as glorias da patria

4.2.1.4. Temas alleos aos intereses do poeta

4.2.2. Funcións innovadoras da época

4.2.2.1. Dirixido a un público culto e esixente

4.2.2.2. Mellora no sistema educativo

4.2.2.3. Lectura como lecer

4.2.2.4. Subxetivismo do poeta

4.2.3. Movemento neotérico (Res publica tardía)

4.2.3.1. Neoteroi

4.2.3.1.1. Desprecio pola tradición latina

4.2.3.1.2. Admiración polos poetas alexandrinos: Calímaco

4.2.3.1.3. Admiración polos líricos eolos: Aleo e Safo

4.2.4. Epigrama

4.2.4.1. Amplo coñecemento

4.3. Os neotéricos

4.3.1. Poetae novi

4.3.2. Termo empregado por Cicerón

4.3.3. Poetas

4.3.3.1. Bibáculo

4.3.3.2. Escritos de Catulo (84 a.C. - 54 a.C.)

4.3.3.3. Calvo

4.3.3.4. Cinna

4.3.3.5. Cornificio

4.3.4. Influencias

4.3.4.1. Calímaco (300 a.C. - 240 a.C.)

5. Catulo

5.1. Introdución

5.1.1. Adopta a elexía e o epigrama dos poetas gregos

5.1.2. Intimismo

5.1.3. Poesía persoal

5.1.4. Poetae novi

5.1.4.1. Novidades na poesía tradicional

5.1.4.1.1. Cicerón búrlase deles

5.1.5. Fusión entre

5.1.5.1. A lírica de Safo e Anacreonte

5.1.5.2. Alexandrinos Calímaco e Filodemo

5.2. Biografía

5.2.1. Gayo Valerio Catulo (Verona, 87 a.C.)

5.2.2. Dictadura de Sila

5.2.2.1. César en Britania

5.2.3. Poesía

5.2.3.1. Carmina

5.2.3.1.1. Lesbia

5.2.4. Despeito

5.2.4.1. Bitinia

5.2.5. 54 a.C. volve a Roma

5.3. Clodia

5.3.1. Claudia Metela (97 a.C.)

5.3.2. Apio Claudio Pulcro e Cecilia Metela Baleárica

5.3.2.1. Gens Claudia

5.3.3. Clodia nome plebeio

5.3.4. Quinto Metelo Céler

5.3.4.1. Primo e esposo

5.3.5. Versos de Catulo

5.3.6. Información de Cicerón

5.3.6.1. Pro Celio

5.3.7. Vulnerabilidade das mulleres

5.4. Obra

5.4.1. 116 poemas de temática e extensión variadas

5.4.2. Clasificación segundo a inspiración:

5.4.2.1. Poemas líricos puros

5.4.2.1.1. Sentimentos: amor e amizade

5.4.2.1.2. Lesbia: amor - odio

5.4.2.2. Poemas satíricos e epigramas

5.4.2.2.1. Invectivas aos inimigos

5.4.2.2.2. Crítica da sociedade e dos políticos

5.4.2.3. Poemas mitolóxicos eruditos

5.4.2.3.1. Maior extensión

5.4.2.3.2. Inspiración alexandrina

5.4.2.3.3. A cabeleira de Berenice

5.4.2.3.4. Atis

5.5. Conclusións sobre Catulo

5.5.1. Poeta lírico

5.5.2. Intensidade e autenticidade no uso do latín

5.5.3. Precursor

5.5.3.1. Horacio

5.5.3.2. Poetas elexíacos do século de Augusto

5.5.4. Relación entre a poesía amorosa latina e a música blues

6. Horacio

6.1. Introducción

6.1.1. Roma esgotada e cansa de guerras que procuraba a paz e a tranquilidade

6.1.2. Sur de Italia

6.1.2.1. Familia de libertos

6.1.3. Boa educación en Roma e Atenas

6.1.4. Batalla de Filipos

6.1.4.1. Asasinos de César, Bruto e Casio

6.1.5. Regreso a Roma

6.1.5.1. Amigo de Virxilio

6.1.5.1.1. Introducción no círculo de Mecenas

6.2. Horacio a través do período imperial

6.2.1. Período triunviral

6.2.1.1. Horacio mostra nos Épodos e Sátiras, o libre arbitrio republicano e a escasa simpatía polos triunviros

6.2.2. Épodos

6.2.2.1. Fórmula de expresión da intimidade do poeta

6.2.2.1.1. Acerbitas (acritude, agresividade)

6.2.2.1.2. Atenta ós conflictos persoais e públicos dentro dun tono de pesimismo xuvenil.

6.2.3. Reunión Mecenas e Horacio cos do seu círculo

6.2.3.1. Compromiso de apoio ao proxecto político de Octavio

6.2.4. Entendemento de Horacio da necesidade de renovación do espírito poético

6.2.4.1. Expresión persoal influída polo ambiente que rodea

6.2.4.2. Obsesión por abrirse ao exterior e centra o seu traballo poético nas Odas.

6.3. A contribución horaciana á lírica

6.3.1. Primeiro en facer poesía lírica en latín. Métrica eólica

6.3.2. Oda I, II e III: Temas do momento

6.3.3. Obras perfectas, harmoniosas, variedade temática…

6.3.4. O seu pensamento é de melancolía, incredulidade, renuncia ás grandes ambicións…

6.3.5. Versatilidade técnica e rítmica

6.3.6. Gran variedade temática

6.4. A temática de Horacio

6.4.1. Os grandes temas da lírica horaciana son

6.4.1.1. amor

6.4.1.2. amizade

6.4.1.3. himnos

6.4.1.4. banquetes

6.4.1.5. natureza

6.4.1.6. reflexións filosóficas, vitais e políticas

6.4.2. ¼ amorosa

6.4.2.1. Punto de vista crítico

6.4.3. Non fala das súas paixóns nin das súas emocións

6.4.3.1. Descríbeas como se non fosen con el

6.5. Obra lírica de Horacio

6.5.1. As Odas (Carminas)

6.5.1.1. 104 composicións reunidas en 4 libros

6.5.2. Os Épodos

6.5.2.1. 17 pezas

6.5.2.2. “Beatus ille” - Frei Luís de León - Oda á vida retirada

6.5.2.3. Sátiras ou odas?

7. Tópicos literarios

7.1. Topica ou lugares comúns

7.2. Xa o usaron os gregos

7.3. Aristóteles

7.4. Cicerón

7.4.1. Topica

7.5. Asuntos repetidos

7.5.1. Desenvolvemento posterior, coñecido polo público

7.6. Cicerón

7.6.1. Proporciona máis expresións latinas ao patrimonio cultural europeo

7.7. Horacio deixounos expresións que tiveron moito éxito na filosofía, literatura e ata na fala popular

7.8. Non todas da súa propia colleita

7.8.1. Fixéronse famosas a partir de Horacio

7.9. Adoptadas por filósofos, moralistas ou literarios posteriores

7.9.1. Explicar con poucas palabras e contundencia todo un razoamento filosófico, moral ou literario

7.10. Ad ovo usque ad mala

7.10.1. Dende o ovo ás mazás

7.11. Aurea mediocritas

7.11.1. A dourada medianía

7.12. Beatus ille

7.12.1. Ditoso aquel

7.13. Carpe diem

7.13.1. Aproveita o día

7.14. Dulce et decorum est pro patria mori

7.14.1. É doce e honroso morrer pola patria

7.15. Eheu fugaces labuntur anni

7.15.1. Ai! Que rápidos se pasan os anos!

7.16. Exegi monumentum aere perennius

7.16.1. levantei un monumento máis duradeiro que o bronce

7.17. Graecia capta ferum victorem (captorem) cepit et artes intulit agresti Latio

7.17.1. Grecia capturada, capturou ó seu feroz capturador

7.18. In medias res

7.18.1. Ó miolo da cuestión

7.19. Non omnis moriar

7.19.1. Non morrerei de todo

7.20. Nunc est bibendum

7.20.1. Agora hai que beber

7.21. Odi profanum vulgus et arceo

7.21.1. Odio ó vulgo profano e rexeitoo

7.22. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres

7.22.1. A morte pálida golpea co mesmo pé as chozas dos pobres e as torres dos reis

7.23. Parturient montes, nascetur ridiculus mus

7.23.1. Parirán os montes e nacerá un ridículo ratonciño

7.24. Rara avis

7.24.1. Unha ave rara

7.25. Ut pictura poesis

7.25.1. A poesía é coma unha pintura

8. Poesía e sociedade augústeas

8.1. O espazo histórico

8.1.1. Antes Augusto

8.1.1.1. República

8.1.1.1.1. Guerras

8.1.2. Despois de Augusto

8.1.2.1. Imperio

8.1.2.1.1. Época dourada da literatura

8.1.2.1.2. Período triunviral

8.1.2.1.3. 1º período augusteo

8.1.2.1.4. Terceiro cambio

8.2. Os poetas e a sociedade

8.2.1. Poesía

8.2.1.1. Non só preocupación dos romanos respetables

8.2.1.2. Fin esteticismo

8.2.1.2.1. Compromiso social

8.2.1.3. Visión grega clásica

8.2.1.3.1. Educación moral

8.3. Poetas e patrón

8.3.1. Poetas

8.3.1.1. Clases altas

8.3.2. Padroado

8.3.2.1. Axuda moral

8.3.2.2. Prestixio

8.3.2.3. Publicidade

8.3.2.4. Relacións

8.3.2.4.1. Privadas

8.3.2.4.2. Públicas

8.3.2.4.3. Semipúblicas

8.4. 1º período augústeo

8.4.1. Mecenas

8.4.1.1. Median entre

8.4.1.1.1. poetas

8.4.1.1.2. Princeps

8.4.1.2. Impulsa artes

8.4.1.3. Axuda Augusto

8.4.1.3.1. 44 a.C.

8.4.1.3.2. Dereitos como vingador de Xuli César

8.4.1.3.3. Batalla de Filipos

8.4.1.4. Agripa

8.4.1.4.1. Colaborador de Augusto

8.4.1.5. Empeora relación

8.4.1.5.1. Escarceo amoroso Augusto coa súa muller Terencia

8.4.1.6. Apoio e protección

8.4.1.6.1. Horacio

8.4.1.6.2. Virxilio

8.4.1.7. Augusto

8.4.1.7.1. Poemas épicos

8.4.1.7.2. Mecenas

8.5. 2º período augústeo

8.5.1. Poestas

8.5.1.1. Dependen Emperador