Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Els rius por Mind Map: Els rius

1. Les parts d'un riu són:

1.1. Curs alt

1.1.1. És el principi del riu (on neix)

1.2. Curs mitjà

1.2.1. La part entre mig del curs alt i el curs baix normalment plana

1.3. Curs baix

1.3.1. És la part final del riu, on desemboca

2. Definició

2.1. Són corrents d'aigua natural que flueixen amb continuitat.

3. Poden desembocar en:

3.1. En un llac

3.2. El Mar

3.3. En un altre riu o afluent.

4. Erosió, Transport i Sedimentació

4.1. Les aigües del riu actuen sobre el terreny per on passen, modificant i erosionant el dibuix de la muntanya

4.1.1. Curs alt

4.1.1.1. En el curs alt i degut a la gran força de l'aigua, el riu és capaç d'arrencar materials molt grans. Degut a això, també passen per cascades. Del fet d'arrencar en diem Erosió

4.1.2. Curs mitjà

4.1.2.1. En el curs mitjà el riu ha perdut força i ja no arrenca tants materials i el camí que travessa és més pla, en canvi el que és més important en aquest tram és que transporta les pedres que s'han arrencat més amunt. En diem Transport.

4.1.2.1.1. Tipos de transport

4.1.3. Curs baix

4.1.3.1. En el curs baix arriba la part final del riu on desemboca al mar i com que el terreny ja quasi no té pendent i les aigües tenen poca força el riu va deixant caure els materials que s'han erosionat en el curs alt i s'han transportat en el curs mig. En diem Sedimentació.

5. El Relleu que es forma

5.1. Deltes

5.1.1. Al fluir el riu, tragina grans quantitats de sediments, els que poden donar orígen a illes sedimentàries anomenades deltes.

5.2. Estuaris

5.2.1. Aquells rius, la desembocadura dels quals acaba en una bocamolt ample i profunda formen estuaris.

5.3. Ràpids, salts, trencades o cascades, gorgs, marmites de gegant, canyons.

5.3.1. Quan el riu descendeix ràpidament sobre un terreny inclinat es formen els ràpids, salts, trencades o cascades.

5.4. Meandres

5.4.1. Un meandre es forma quan el moviment de l'aigüa del riu erosiona les ribes i amplia la seva vall i esdevé força planera.