Sistema feudal e sociedade estamental

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Sistema feudal e sociedade estamental por Mind Map: Sistema feudal e sociedade estamental

1. Sistema feudal

1.1. Reinos cristiáns

1.1.1. Coroa de Castela

1.1.2. Coroa de Aragón

1.1.3. Reino de Portugal

1.1.4. Reino de Navarra

1.2. Características

1.2.1. Carácter patrimonial e hereditario do reino

1.2.2. Soberanía real

1.2.3. Existencia das Cortes do Reino

1.2.4. Fragmentación da autoridade e o réxime señorial

1.2.5. Relación de vasalaxe como base do poder

2. Sociedade estamental

2.1. Grupos privilexiados

2.1.1. Nobreza

2.1.2. Clero

2.2. Grupos non privilexiados

2.2.1. Campesiños

2.2.2. Burgueses

2.3. Grupos marxinais

2.3.1. Xudeus

2.3.2. Mudéxares