Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
COMEDIA LATINA por Mind Map: COMEDIA LATINA

1. Características

1.1. Dificultades da vida cotiá

1.2. Fan rir ao público dos propios defectos

1.3. Desenlace feliz

2. Elementos

2.1. Condición privada dos personaxes

2.2. Argumentos de asuntos da vida cotiá

2.3. Busca de exemplaridade

3. Subxéneros

3.1. Mimus

3.2. Atellana

3.3. Comedia Togata

3.4. Comedia Palliata

4. Posta en escena

4.1. Teatros

4.1.1. Representacións ao aire libre

4.1.2. Primeiro teatro de madeira (68 a.C.)

4.1.3. Primeiro teatro de pedra (55 a.C.)

4.2. Ludi scaenici

4.2.1. Ludi Romani

4.2.2. Ludi Megalenses

4.2.3. Ludi Florales

4.2.4. Ludi Apolinares

4.2.5. Ludi Plebeii

4.3. Xeografía en escena

4.3.1. Scaenae frons

4.3.2. Porticus post scaenam

4.3.3. Pulpitum

4.3.4. Proscaenium

4.3.5. Orchestra

4.3.6. Cavea

4.3.7. Aditus

4.3.8. Vomitorium

4.3.9. Rúa - acción

4.4. Actores

4.4.1. Greges (5)

4.4.2. Homes

4.4.3. Mala fama

4.5. Atrezzo

4.5.1. Quitón

4.5.2. Clámide ou himatio (pallium)

4.5.3. Complementos en función do personaxe

4.5.4. Cores

4.5.4.1. Branco (vellos)

4.5.4.2. Amarelo (prostitutas)

4.5.4.3. Vermello (pobres)

4.5.4.4. Púrpura (ricos)

4.5.5. Máscaras

4.6. Público

4.6.1. Atención masiva

4.6.2. Urbano

4.6.3. Todos os cidadáns

4.6.4. Pregoeiro

5. PLAUTO

5.1. Contexto histórico

5.1.1. Guerras Púnicas

5.1.1.1. 1ª Guerra Púnica

5.1.1.1.1. Helenismo

5.1.1.1.2. Soldados afeccionados ao teatro

5.1.1.1.3. Livio Andronico e Gneo Nevio

5.1.1.2. 2ª Guerra Púnica

5.1.1.2.1. Comedias para distraerse

5.1.2. Guerras macedónicas

5.2. Biografía

5.2.1. Actor

5.2.2. Comerciante

5.2.3. Soldado

5.3. Obras conservadas

5.3.1. Comedias Palliatae

5.3.2. Edicións

5.3.2.1. Didascalia

5.3.2.2. Argumentum

5.3.3. En verso

5.3.4. Divididas en escenas

5.3.5. Teoría de Marco Terencio Varrón

5.3.5.1. 21 de Plauto

5.3.5.1.1. Idade Media

5.3.5.2. 19 consideradas de Plauto

5.3.5.3. 90 espurias

5.4. Influencias e innovacións

5.4.1. Comedia Antiga Grega

5.4.1.1. Aristófanes

5.4.2. Comedia Nova

5.4.2.1. Sen contido político, social e intelectual

5.4.2.2. Non ofende

5.4.2.3. Modelo das Comedias Palliatae

5.4.3. Innovacións en personaxes

5.4.3.1. Pai - Fillo

5.4.3.1.1. Rivalidade

5.4.3.1.2. Representación da sociedade patriarcal

5.4.3.2. Escravo listo

5.4.3.2.1. Humor

5.4.3.2.2. Gran importancia

5.4.4. Técnica compositiva

5.4.4.1. Eliminación do coro

5.4.4.2. Cambio brusco de escena

5.4.4.3. Estructura

5.4.4.3.1. Introdución

5.4.4.3.2. Nó

5.4.4.3.3. Desenlace

5.4.4.4. Variedade de ritmos e metros

5.4.5. Prólogo

5.4.5.1. Información do título e autor

5.4.5.2. Petición de silencio

5.4.5.3. Eloxio

5.4.5.4. Advertencia sobre as posibles confusións entre personaxes

5.4.5.5. Referencias a feitos da actualidade romana

5.4.5.6. Interacción co público.

5.4.6. Contaminatio

5.5. Personaxes

5.5.1. Principais

5.5.1.1. Senex

5.5.1.2. Adulescens

5.5.1.3. Virgo, meretrix e puella

5.5.1.4. Servus

5.5.1.5. Uxor

5.5.1.6. Anus

5.5.2. Secundarios

5.5.2.1. Parásita

5.5.2.2. Militar fanfarrón

5.5.2.3. Lenón cobizoso

5.5.2.4. Cociñeiros

5.5.3. Tipos de comedia

5.5.3.1. De escravo

5.5.3.2. De recoñecemento

5.6. Linguaxe e estilo

5.6.1. Acetum latinum

5.6.2. Linguaxe coloquial

5.6.3. Orixinalidade

5.6.3.1. Proverbios

5.6.3.2. Uso do grego

5.6.4. Chistes

5.6.5. Métrica

5.6.5.1. Septenarius trocaico

5.6.6. Diverbia et Cantica

5.7. Influencia

5.7.1. Terencio

5.7.2. Petrarca

5.7.3. Shakespeare

5.7.4. Molière

5.8. Influencia en Galicia

5.8.1. Escasa influencia

5.8.2. Temas, técnicas e recursos

5.8.2.1. Defensa da historia como mito

5.8.2.2. Papel do coro

5.8.2.3. Papel do mensaxeiro

5.8.2.4. Organización en triloxías

5.8.3. Teatro escolar

5.8.4. Cine e teatro

5.8.4.1. Golfus de Roma