Elements del currículum

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Elements del currículum por Mind Map: Elements del currículum

1. ÀREES

1.1. Descoberta d'un mateix i dels altres

1.1.1. Identificació com a persona.

1.1.2. Domini progressiu del propi cos.

1.1.3. Descobriment de les necessitats.

1.1.4. Expressió de les emocions i sentiments.

1.1.5. Progrés en l'adquisició d'hàbits.

1.1.6. Domini de la coordinació i el control del cos.

1.1.7. Participació en festes, tradicions i costums

1.1.8. Participació en activitats quotidianes.

1.1.9. Domini progressiu de la coordinació oculomanual.

1.1.10. Domini progressiu de les habilitats manipulatives.

1.1.11. Iniciar l'autonomia personal.

1.1.12. Iniciativa a l'hora de realitzar activitats.

1.1.13. Establir relacions afectives amb l'entorn.

1.2. Descoberta de l'entorn

1.2.1. Comprensió i apreciació progressiva.

1.2.2. Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians.

1.2.3. Orientació en les seqüències temporals.

1.2.4. Observació de la realitat immediata.

1.2.5. Observació dels canvis als elements de l'entorn.

1.2.6. Interès i curiositat pel medi físic i social.

1.2.7. Diferenciació de qualitats sensorials dels objectes materials.

1.2.8. Reconeixement de seqüències sensorials espacials, temporals i lògiques.

1.3. Comunicació i llenguatges

1.3.1. Descoberta de lús del llenguatge corporal, verbal, musica i plàstic.

1.3.2. Interès dels diferents llenguatges expressius i formes de representació( pintura, modelatge, dibuix).

1.3.3. Comprensió intencions i missatges dels adults i infants.

1.3.4. Coneixement de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses.

1.3.5. Expressió de necessitats, sentiments i idees amb llenguatge oral.

1.3.6. Record i relat d'experiències passades .

1.3.7. Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles i participar-hi de manera activa.

1.3.8. Reconeixement i participació activa en danses amb coordinació general del cos i ritme.

2. OBJECTIUS

2.1. Identifcar com persona, assolir seguretat afectiva i emocion, expressar emocions com sentiments.

2.2. Participar activitats quotidianes iniciant-se en la pròpia autonomia, orientant-se seqüències quotidianes, espais habituals.

2.3. Comprendre llenguatge adult i d'altres infants.

2.4. Dominar cos, adquisició noves habilitats motrius, augmentant autonomia desplaçament, ús d'objectes, orientació espai quotidià.

2.5. Actuar realitat immediata, descobrir orientació pròpies vivències,relació objectes.

2.6. Iniciar-se descoberta, l'ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

2.7. Projectar pròpies vivències d'activitat lúdica, representant joc simbòlic.

3. CAPACITATS DE L'ETAPA EVOLUTIVA D'EDUCACIÓ INFANTIL

3.1. Afavorir desenvoloupament capacitats i interrelació

3.2. Crèixer integralment com a persones

3.3. Aprenentatges continuats i progressius