TURISME CINEMATOGRÀFIC SOSTENIBLE

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
TURISME CINEMATOGRÀFIC SOSTENIBLE por Mind Map: TURISME CINEMATOGRÀFIC SOSTENIBLE

1. Generar interès cap a la indústria cinematogràfica que ha patit una devallada en els últims anys.

2. Involucrar a les comunitats locals en activitats derivades del turisme.

3. Creació i integració de productes amb valor afegit per preservar els recursos locals i conservar la seva posició en el mercat.

4. MILLORES

4.1. Construcció d'infraestructures amb materials biodegradables per reduir l'afectació del medi.

4.2. Dinamització i diversificació d'economies locals.

4.3. Entrada de capital estranger i d'empreses privades.

4.4. Promocionar el producte per a que sigui rendible a llarg termini.

4.5. Donar a conèixer el patrimoni natural i cultural de la zona.

4.5.1. Benefici per a altres activitats turístiques

4.6. Augment de la mà d'obra i creació de nous llocs de treball.

4.6.1. Reducció de l'atur

4.6.1.1. Increment del nivell de vida de les poblacions locals

5. IMPACTES POSITIUS

5.1. - Augment de la demanda a conseqüència de les actuals tendències socials i econòmiques del turisme.

5.2. - Dóna a conèixer destinacions i les reinventa.

5.3. - Contribueix a la desestacionalització.

5.4. - Allunya a la població de la realitat diària i quotidiana.

5.5. - El turisme augmenta un 20% en destinacions on s'han gravat pel·lícules d'èxit.

5.6. - Tipologia no gaire establerta, capacitat i oportunitat de creixement.

6. IMPACTES NEGATIUS

6.1. SOCIOCULTURAL

6.1.1. - Comunitats locals afectades per la ràpida entrada del turisme.

6.2. ECONÒMIC

6.2.1. - Beneficis a curt termini ja que tenen èxit amb el llançament però requereixen molta promoció per no perdre el producte.

6.2.2. - Es necessita una inversió molt gran.

6.3. MEDIAMBIENTAL

6.3.1. - Destrucció del medi per la construcció d'espais i infraestructures.

6.3.2. - Contaminació degut a l'ús de mitjans de transport.

6.3.3. - Augment de residus.

7. DEFINICIÓ

7.1. Activitat d'oci lligada a ubicacions geogràfiques relacionades amb el cinema que s'inclou dins la tipologia de turisme actiu i cultural