Prehistoria

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Prehistoria por Mind Map: Prehistoria

1. Edat dels metalls

1.1. alimentació

1.1.1. s'alimentaven de cereals, carn, peix, fruits...

1.2. els humans

1.2.1. Homo sapiens

1.3. l'edat dels metalls es divideix en 3 parts

1.3.1. la del coure

1.3.1.1. va descobrir el coure

1.3.2. la del ferro

1.3.2.1. van descobrir el ferro

1.3.3. la del bronze

1.3.3.1. van descobrir el bronze

1.4. temps

1.4.1. V Mil·lenni aC i acaba al I Mil·lenni aC

1.5. l'art

1.5.1. feien art ruprestre

1.6. creences

1.6.1. creien en les escultures, la magia...

2. Paleolític

2.1. Humans

2.1.1. Ardipithecus

2.1.2. Australopithecus

2.1.3. Homo habilis

2.1.4. Homo erectus

2.1.5. Homo antecessor

2.1.6. Homo neanderthalensis

2.2. Anys

2.2.1. als 10.000

2.2.2. dels 5 millions

2.3. Com vivien

2.3.1. De cova en cova (nomàdes) i en tendes fetes de pells de animals.

2.4. Descobriments

2.4.1. Foc

2.5. Que feien

2.5.1. sobretot caçar, pescar i recol·lectar.

2.6. Menja

2.6.1. Carn

2.6.2. Peixos

2.6.3. Arrels

2.6.4. Fruits

3. Neloític

3.1. Humans

3.1.1. Homo sapiens

3.2. Activitats

3.2.1. Caçaven, pescaven i va començar l'agricultura i la ramaderia

3.3. Llocs on viviven

3.3.1. Eren sedentaris ( es quedaven en un lloc fixe)

3.4. Alimentació

3.4.1. Animals, carn, peixos, fruits, cereals, verdures...

3.5. Creences

3.5.1. Creien en la magia

3.6. L'art

3.6.1. Feien art rupestre