Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Os animais por Mind Map: Os  animais

1. 3 funcions vitais

1.1. Función de nutrición

1.1.1. Dixestión: transformación dps alimentos para obter nutrientes

1.1.1.1. Sen aparatos dixestivos : toman o alimento a través da auga, collendo as partículas q hai nesta

1.1.1.2. Con aparatos dixestivos: transforman o alimento para tomar os seis nutrientes e lévalos ata as células

1.1.1.2.1. Cavidades Gastrovasulares

1.1.1.2.2. Tubos dixestivos

1.1.2. Alimentación : tomar alimentos

1.1.3. Respiración :tomar osixeno e expulsar dióxido de carbono

1.1.3.1. Superficie do corpo

1.1.3.2. Branquias

1.1.3.3. Tráqueas

1.1.3.4. Pulmons

1.1.4. Circulación : distribuir as substancias polo corpo a través do sangue

1.1.4.1. Aparatos abertos

1.1.4.2. Aparatos pechados

1.1.5. Excreción : recoller os refugallos e expulsalos

1.1.5.1. Órganos respiratorios

1.1.5.2. Órganos excretores

1.2. Función de relación

1.2.1. Captar estímulos e responder ante eles

1.2.1.1. Sistema nervioso : recolle as sinais detectadas polos sensoriais

1.2.1.1.1. Formado por neuronas

1.2.1.2. Sistema endocrino :

1.2.1.2.1. Formado por glandulas endocrinas

1.2.1.3. Órganos sensoriais: detectan os estímulos

1.2.1.3.1. Órganos fotorreceptores

1.2.1.3.2. Órganos Quimiorreceptores

1.2.1.3.3. Órganos mecanorreceptores

1.2.1.4. Órganos electores : encargase de executar as respostas

1.2.1.4.1. Movementos: debense a acción dos músculos

1.2.1.4.2. Segregación de substancias: as glándulas prodúcenas e segreganas ao recibir Esa orden

1.3. Función de reproducción

1.3.1. Reproducirse é dar lugar a novos individuos

1.3.1.1. Reproducion asexual

1.3.1.1.1. Xemacion

1.3.1.1.2. Fragmentación

1.3.1.2. Reproducion sexual

1.3.1.2.1. Participan dous individuos , de sexos opostos

1.3.1.2.2. Fecundación : unión de un gameto masculino e un femenino

1.3.1.2.3. Desenvolvemento do cigoto

2. heterotrofos , pluricelulares , eucariotas

3. Invertebrados

3.1. Cnidarios

3.2. Poríferos

3.3. Vermes

3.4. Moluscos

3.5. Artrópodos

3.6. Equinodermos

4. Vertebrados

4.1. Peixes

4.2. Anfibios

4.3. Reptiles

4.4. Mamíferos

4.5. Aves