Vacunes sistemàtiques infantils

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Vacunes sistemàtiques infantils por Mind Map: Vacunes sistemàtiques infantils

1. IM

1.1. DTPa

1.1.1. Difteria

1.1.1.1. Falses membranes d'exudat fibrinós que es formen principalment a les superfícies mucoses de les víes respiratòrias i digestives superiors.

1.1.1.2. · http://es.wikipedia.org/wiki/Difteria

1.1.2. Tetanus

1.1.2.1. Produeix neurotoxines que afecten al SN i genera violentes contraccions musculars.

1.1.2.2. Vacunar del tetanus sempre que hi hagi ferida produida amb algun metall i el pacient no recordi si està vacunat o quan va ser l'últim cop.

1.1.2.3. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000615.htm

1.1.3. Tos Ferina

1.1.3.1. Inflamació traqueobronquial amb tos violenta, espasmódica i sensació d'asfixia que termina amb un soroll estrident durant la inspiració.

1.1.3.2. La vacuna pot produir al·lèrgia i per tant s'hauria d'administrar sense estar combinada amb aquesta malaltia.

1.1.3.3. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001561.htm · http://ca.wikipedia.org/wiki/Tos_ferina

1.1.4. S'administra als 2, 4, 6, 15-18 mesos i als 4-6 anys d'edat.

1.1.5. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002021.htm

1.2. VPI

1.2.1. Poliomielitis

1.2.1.1. Afecta al SNC. Infecta i destrueix les neurones motores causant debilitat muscular i paràlisi aguda flàcida.

1.2.1.2. Gràcies a les campanyes de vacunació, la pólio només es presenta a alguns paísos d'Àfrica i Àsia.

1.2.1.3. · http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001402.htm

1.2.2. S'administra als 2, 4, 6 i 18 mesos.

1.2.3. S'ha d'administrar una 4ª dosi abans d'iniciar l'escola. En canvi, no es necessària si la 3ª dosis va ser passats els 4 anys.

1.2.4. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002030.htm

1.3. HIB

1.3.1. Haemophilus tipus B

1.3.1.1. Causa bacteriemia i meningitis bacteriana aguda al tracte respiratori inferior.

1.3.1.2. Abans de les campanyes de vacunacions, era una de les causes de meningitis.

1.3.1.3. · http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae

1.3.2. S'administra als 2, 4, 6 i 15-18 mesos.

1.3.3. · http://www.immunize.org/vis/sphib.pdf

1.4. VHB

1.4.1. Hepatitis tipus B

1.4.1.1. Necrosis hepatocel·lular i inflamació que pot acabar en cirrosis.

1.4.1.2. · http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000279.htm

1.4.2. La primera dosi s'administra abans de sortir de l'hospital. Actualment, s'està provant la vacuna combinada de VHB i A.

1.4.3. S'administra als 0, 2, 4, 6 mesos.

1.4.4. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002022.htm

1.5. MCC

1.5.1. Meningitis C

1.5.1.1. Inflamació de les meninges i alteració del SNC.

1.5.1.2. · http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis

1.5.2. No protegeix de la infecció per virus, sinó per bacteries.

1.5.3. S'administra als 2, 6 i 15 mesos.

1.5.4. · http://www.natalbenlactancia.com/meningitis-c · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a607020-es.html

1.6. VPH

1.6.1. Papiloma Humà

1.6.1.1. Pot causar des de verrugues o condilomes finsna càncer de cérvix, úter, etc. En homes només acostuma a presentar verrugues genitals, però no és precursos de càncer en la majoria de casos.

1.6.1.2. Es transmet per contacte sexual.

1.6.1.3. · http://www.geosalud.com/VPH/vphhombres.html · http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano

1.6.2. S'administren 3 dosis a partir dels 10 anys amb un interval de 6 mesos. Per a garantir l'efectivitat es preferible administrar-les abans de ser sexualment actiu.

1.6.3. · http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm

2. SC

2.1. XRP

2.1.1. Xarampió

2.1.1.1. Causa taques de color vermell a la pell, febre i un estat general de debilitat.

2.1.1.2. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001569.htm

2.1.2. Rubeola

2.1.2.1. Causa erupció a la pell, inflamació de glàndules i dolor a les articulacions.

2.1.2.2. En embarassades pot passar al fetus.

2.1.2.3. · http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola#Rub.C3.A9ola_cong.C3.A9nita

2.1.3. Parotiditis

2.1.3.1. Inflamació de les glàndules parotidies que pot afectar al SNC i causar meningitis.

2.1.3.2. És el que es coneix amb el nom de paperes.

2.1.3.3. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001557.htm · http://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis

2.1.4. S'administra als 12-15 mesos la primera dosi i la segona als 4 anys.

2.1.5. En dones que se li administri a l'edat adulta, han d'evitar quedar-se embarassades d'1 a 3 mesos després de la vacunació.

2.1.6. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002026.htm

2.2. VAR

2.2.1. Varicel·la

2.2.1.1. Ampolles extremadament pruriginoses per tot el cos.

2.2.1.2. En la infantesa no acostuma a ser greu, tot el contrari que durant l'edat adulta.

2.2.1.3. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001592.htm

2.2.2. S'administra una 1ª dosi als 12-15 mesos. La 2ª es pot administrar o bé als 3 mesos de la primera, o als 4-6 anys.

2.2.3. · http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007065.htm