Polígons, circumferència i cercle (matemàtiques 1er ESO)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Polígons, circumferència i cercle (matemàtiques 1er ESO) por Mind Map: Polígons, circumferència i cercle (matemàtiques 1er ESO)

1. Triangles

1.1. Definició de triangle

1.1.1. Com s'anomena un triangle

1.1.2. Elements d'un triangle

1.2. Classificació dels triangles

1.2.1. Segons els costats

1.2.2. Segons els angles

1.3. Suma dels tres angles anteriors

2. Classificació dels polígons

2.1. Polígons regulars i irregulars

2.2. Polígons concaus, convexos i entrellaçats

3. Línies poligonals

3.1. Línia poligonal oberta, línia poligonal tancada

3.2. Perimetre d'una línia poligonal

3.3. Definició de poligon

3.4. Elements d'un poligon

4. Quadrilaters

4.1. Definició de quadrilàter

4.2. Quadrilàter concau, convex i entrellaçat

4.3. Quadrilaters convexos

4.3.1. Paral·lelograms

4.3.2. No paral·lelograms

4.4. Suma dels angles del quadrilàter

5. 6 La circumferència i el cercle

5.1. Definició

5.1.1. Circumferència

5.1.2. Cercle

5.2. Conceptes

5.2.1. Diametre

5.2.2. Radi

5.2.3. Centre

5.2.4. Corda

5.2.5. Arc

5.3. Posicions relatives

5.3.1. Recta i circumferència

5.3.2. Dues circumferències

5.4. Longitud d'una circumferència

6. Poligons regulars inscrits en una circumferència

7. Suma dels angles d'un polígon convex