Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic por Mind Map: Multifuncionalitat d'una finca rural: sites.google.com/site/elcasic

1. Sostenibilitat ecòmica

1.1. Aprofitament de recursos endògens

1.1.1. biomassa forestal

1.1.2. Potencial solar

1.1.3. Prats i pastures

1.1.4. Aigua

1.1.5. Edificacions

1.2. Generació diversificada d'ingressos

1.2.1. Usos productius

1.2.1.1. Productes alimentaris de qualitat

1.2.1.2. productes derivats de la biomassa

1.2.2. Usos turístics

1.2.3. Generació i venta d'energia

1.2.4. Usos educatius i científics

1.2.5. Ús residencial

1.3. Minimització costos i dependència exterior

1.3.1. Autonomia energètica

1.3.2. Producció alimentària

2. Sostenibilitat ecològica

2.1. Gestió de la biomassa

2.2. Conservació de la biodiversitat

2.2.1. Foment de l'ecotó

2.2.2. Ecologia del paisatge

2.3. Preservació de l'aigua i xarxa hídrica

2.4. Autonomia energètica

2.5. Minimització dels riscos ambientals

2.5.1. Incendis

2.5.2. contaminació aigua

2.5.2.1. purins

2.5.3. Impactes de l'escalfament global

3. Innovació

3.1. Intercanvi de coneixements

3.1.1. Xarxes socials per internet

3.1.2. Projectes compartits

3.2. Noves tecnologies

3.2.1. producció energètica

3.2.2. Xarxes socials per internet

3.3. Tecnologies biològiques

3.3.1. ramaderia forestal

3.3.2. tractament d'aigües

3.3.3. producció alimentària

4. Vitalitat social

4.1. Activitats amb els veïns

4.1.1. Festes i àpats

4.2. Reunió i trobada amb amistats

4.3. Projectes compartits

4.4. Tallers

4.5. Generació d'ocupació