METODOLOGIA D'APRENENTATGE PRODUCTIU

Plan your projects and define important tasks and actions

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
METODOLOGIA D'APRENENTATGE PRODUCTIU por Mind Map: METODOLOGIA D'APRENENTATGE PRODUCTIU

1. PROJECTES DE FORMACIÓ INDIVIDUAL

2. Seguiment. Metodologia.Presentacions. Avaluacions. Pensament crític i habilitats socials. Preparació de productes en grup. Societat. Món laboral. Ciutadania activa

3. LECTURA. PLA DE TREBALL SETMANAL. PREPARACIÓ DE L'ACTIVITAT TEORICO-PRÀCTICA

4. AULA D'EMPRESA

5. SESSIONS DE COMUNICACIÓ

6. ACTIVITAT PRÀCTICA

6.1. ESTADES EN MARCS LABORALS I REALS

6.1.1. AUTOAPRENENTATGE ASSISTIT (MENTOR)

6.1.2. OBSERVACIÓ. ACTIVITAT

7. ACTIVITAT TEORICO- PRÀCTICA

7.1. LECTURA. ESCRIPTURA. MATEMÀTIQUES. SOCIALS, ANGLÈS. CIÈNCIES-TECNOLOGIA. VISUAL I PLÀSTICA. TIC

7.1.1. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

7.1.2. AUTOAPRENENTATGE ASSISTIT

7.2. ÀMBIT PROFESSIONAL

7.2.1. PREPARACIÓ DE PRODUCTES. PLA DE TREBALL. RECERCA TEÒRICA

8. AULA D'AUTOAPRENENTATGE