ELKARLANERAKO TREBETASUNAK

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
ELKARLANERAKO TREBETASUNAK por Mind Map: ELKARLANERAKO TREBETASUNAK

1. IKASGELAN ELKARLANEAN from kagan on line

1.1. Formakuntza

1.1.1. Taldearen antolaketa eta arauak

1.2. Funtzionamendua

1.2.1. Atazak burutzeko ahaleginak

1.2.1.1. ikasik

1.2.1.1.1. atazaren helburua birgogoratu

1.2.1.1.2. denbora mugak zaindu

1.2.2. Harreman onak mantendu

1.2.3. ESTRATEGIAK

1.3. Formulazioa

1.4. Hartzidura

2. OINARRIZKOAK

2.1. Nagusi eta kideekin ondo moldatu

2.2. Statusa elkarbanatu

2.3. Simpatiaren papera

2.4. Protagonismoa eta arreta banandu

3. LAGUNTZA pertsonala/ akademikoa

3.1. Laguntzaren hizkuntza

3.1.1. Hizkuntza inklusiboa

3.1.2. Hizkuntza baztertzailea

3.2. Laguntza eskatu

3.2.1. Estrategiak eta hizkuntza

3.3. Laguntza eskaini

3.3.1. Estrategiak

4. KOMUNIKAZIOA

4.1. gaztakaren aurrean

4.1.1. entzute aktiboa

4.1.2. NI- mezuak

4.2. Taldeko gatazketan

4.2.1. Prozedurak

5. PROZESUA IKASGELAN

5.1. Trebetasunaren Fitxa

5.2. Taldeko rolak