matematiques U-7-Proporcionalitat y Percentatges

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
matematiques U-7-Proporcionalitat y Percentatges por Mind Map: matematiques U-7-Proporcionalitat y Percentatges

1. Quantitats Proporcionals

1.1. Descripció

1.1.1. Dues cuantitats són proporcionals quan en multiplicar-ne o dividir-ne una,l'altre queda multiplicada o dividida de la mateixa manera.

1.2. Exemples

1.2.1. Venc un cotxe que costa 1000€.Si venc dos cotxes en tinc 2000€

2. Reduïm a la unitat

2.1. Descripció

2.1.1. Per reduir a la unitat cerquem el preu unitari.

2.2. Eexemples

2.2.1. Si 2 cafès hem costen 3,20€.Quant hem costaran 5 cafès? 3,20/2=1,60=>1,60x5=8

3. Regla de tres

3.1. Descripció

3.1.1. Multipliquem en diagonal i dividim pel del costat

3.2. Exemples

3.2.1. Una màquina fa 100 peces cada 5 minuts.Quantes en farà en 23 minuts? 100 correspón a 5 x correspón a 23=>(23x100)/5=460

4. Percentatges

4.1. Descripció

4.1.1. Fem una regla de 3 relacionant les dades que coneixem i el percentatge que volem trobar

4.2. Exemples

4.2.1. De un grup de 35 alumnes de sisé només 16 han aprovat mates, digues el percentatge 16-35 x-100=45,71%

5. Rebaixes

5.1. Descripció

5.1.1. Calcular el percentatge i restar-lo del preu iniciál

5.2. Exemples

5.2.1. Fés el 15%de descompte de 3.000= x=15 x 3.000/100=450 3.000-450=2550

6. Augments

6.1. Descripció

6.1.1. Es busca el percentatge i en contes de restar la rebaixa es suma per exemple L'IVA

6.2. Exemples

6.2.1. Tinc una recarga del 3% en 43€.quant pagaré? 43x3/100=1,29€+43=44,29€

7. Proporcionalitat Geomètrica

7.1. Descripció

7.1.1. Si multipliques la basse per l'altura sortirá la raó si agafes una altra figura i fas el mateix i la raó coincideix es que són proporcionals si no, doncs no.

7.2. Exemple

7.2.1. Si agafes un cuadrat de 3x4 i un altre de 6x2 com que el resultat o sigui la raó coincideixen es que són proporcionals i si no, doncs no